Per 1 juli 2015 gelden er nieuwe regels voor ontslag. De preventieve toetsing van ontslag door UWV blijft bestaan maar u kunt dan, afhankelijk van de reden van ontslag, nog maar één ontslagroute hanteren. Tot 1 juli 2015 kan de ene werknemer nog zonder enige vergoeding op straat worden gezet terwijl de ander een gouden handdruk meekrijgt. De invoering van het transitiebudget moet een einde maken aan die onrechtvaardigheid.

Hoe gaat ontslag vanaf 1 juli 2015 werken? U volgt dan altijd de route via UWV als de reden van het ontslag bedrijfseconomisch is of er zich ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid voordoet. Geeft UWV een
negatief ontslagadvies, dan kan de werkgever alsnog naar de kantonrechter stappen. Die toetst het ontslag aan dezelfde criteria als UWV. Is het advies van UWV positief, maar is de werknemer het er niet mee eens, dan kan hij de kantonrechter vragen om herstel van zijn arbeidsovereenkomst. Als de reden van ontslag meer in de persoonlijke sfeer ligt – er is dus sprake van een verstoorde arbeidsrelatie – loopt de route naar ontslag vanaf 1 juli 2015 standaard via de kantonrechter.

Zoeken