De nieuwe Wet basisregistratie personen regelt per 6 januari 2014, dat ook niet-ingezetenen geregistreerd moeten worden. Buitenlandse werknemers moeten zich voortaan altijd inschrijven en ontvangen daarna een
van hun geregistreerde gegevens én hun BSN.

  • Buitenlandse werknemers, die niet langer dan vier maanden in Nederland blijven, moeten zich persoonlijk inschrijven in de nieuwe Registratie Niet Ingezetenen (RNI). Dat kan in 18 Nederlandse gemeenten.
  • Buitenlandse werknemers, die langer dan vier maanden in Nederland blijven, moeten zich inschrijven in de gemeente waar ze gaan wonen. Mogelijk moeten ze ook een verblijfsvergunning en tewerkstellingsvergunning aanvragen.

Voortaan moet u dus van iedere werknemer een BSN in de loonadministratie opnemen.

Zoeken