Ik wil via ProFri graag deelnemen aan de kortingsregeling 2025 Buma, Sena en Videma.

 

 1. Deelname?*


  Maak een geldige keuze
 2. Ik wil graag korting op:*


  Ongeldige invoer
 3. Upload hier je laatste factuur

  (Alleen nodig indien je voor de eerste keer gebruik maakt van de kortingsregeling via ProFri)
 4. Buma-Stemra:
  Ongeldige invoer
 5. Sena:
  Ongeldige invoer
 6. Videma:
  Ongeldige invoer
 7. Reden:*


  Geef een geldige reden
 8. via:*
  Maak een geldige keuze
 9. Namelijk:
  Vul hier een geldige reden in
 10. Bedrijfsgegevens

 11. Bedrijfsnaam:*
  Vul je bedrijfsnaam in
 12. KvK-nummer
  Vul je KvK-nummer in
 13. Vestigingsnummer (KvK)
  Vul je vestigingsnummer (KvK) in
 14. Vestigingsadres bedrijf:*
  Vul je het bedrijfsadres in
 15. Postcode vestigingsadres:*
  Vul de postcode van het bedrijf in
 16. Vestigingsplaats bedrijf:*
  Vul de postcode van het bedrijf in
 17. Aantal medewerkers (fte) inclusief jezelf en meewerkende partner en/of familieleden:
 18. Aantal FTE:*
  Vul het aantal FTE in
 19. Wordt er in de werkruimte(s) muziek aan deze medewerkers ten gehore gebracht?
 20. Muziek werkruimte:*


  Maak een juiste keuze
 21. Bedrijfsoppervlakte waar muziek aan de gasten ten gehore wordt gebracht (exclusief werkruimtes, dus alleen vóór de counter):
 22. Bedrijfsoppervlakte:*

  Maak een geldige keuze
 23. Namelijk:*
  Vul hier een geldige reden in
 24. Gegevens ondernemer

 25. Voornaam:*
  Vul je naam in
 26. Tussenvoegsel(s):
  Vul je tussenvoegsels in
 27. Achternaam:*
  Vul je achternaam in
 28. E-mailadres:*
  Vul je e-mailadres in
 29. Bedrijfsgegevens

 30. Naam ondernemer:*
  Vul je naam in
 31. Naam bedrijf:*
  Voer de naam van je bedrijf in
 32. Vestigingsplaats bedrijf:*
  Vul de plaatsnaam in
 33. E-mailadres:*
  Vul je e-mailadres in
 34. Door het invullen en verzenden van dit formulier, verklaar je de gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en ga je de verplichting aan voor tijdige betaling, zodra de factuur is ontvangen. Je verklaart ook op de hoogte te zijn van het feit dat de korting komt te vervallen wanneer je te laat aan je betalingsverplichting voldoet.

 35. *
  Plaats een vink voor akkoord
 36. Zonder schriftelijk tegenbericht van mijn kant wens ik zolang ik lid ben van ProFri de hierna volgende jaren onder de dan geldende condities van de vereniging gebruik te maken van deze kortingsregeling. Ik zal tijdig eventuele wijzigingen in het gebruik van muziek, TV-beelden en/of aanpassingen van de oppervlakte van de gastenruimtes, terstond doorgeven aan het secretariaat. Het is mij bekend dat ik altijd zelf verantwoordelijk blijf voor de juistheid van de opgegeven gegevens.

 37. *

  Plaats vink voor akkoord en gelezen
 38. Indien je elders nog geregistreerd staat voor eenzelfde kortingsregeling, bijvoorbeeld bij KHN of een andere brancheorganisatie, dan geef je hierbij Buma, Sena en/of Videma toestemming om je over te zetten naar de kortingsregeling van ProFri.
 39. *
  Plaats vinkje voor akkoord
 40. Meer bedrijven aanmelden?
 41. Ongeldige invoer
 42. LET OP!
  Indien je meerdere bedrijven wilt aanmelden voor de kortingsregeling 2025 willen we je verzoeken om per bedrijf één formulier in te vullen door na het versturen van deze aanmelding op de link 'nog een bedrijf aanmelden' te klikken.


 43. Toelichting / opmerking:
  Ongeldige invoer
 44. Voer de code in*
  Voer de code in
    Nieuwe codeVoer de juiste code in