ProFri staat voor verdere professionalisering van frituurbedrijven en een positieve beeldvorming hiervan bij de consument. Met als motto:

"Goed gefrituurd, da's lekker genieten!"

 

Vakmanschap, Veiligheid en Verantwoordelijkheid

Frituurondernemers die lid zijn van de Vereniging Professionele Frituurders onderschrijven het belang van goed vakmanschap, goed gastheerschap en voedselveiligheid. Voor het lidmaatschap krijgen de leden ook het nodige terug.

Veel voordelen

Naast het organiseren van bijeenkomsten en delen van kennis en informatie, krijgen leden ook de mogelijkheid om mee te doen aan landelijke campagnes. Het lidmaatschap levert ook directe financiële voordelen op.

Werkgeversvereniging of vakvereniging?

De leden van ProFri hebben gekozen voor een positie als zelfstandige en onafhankelijke vakvereniging, die namens haar leden de spreekbuis is richting de media, overheid, productschappen, beroepsonderwijs, werkgeversverenigingen en andere organisaties.

Vast of vloeibaar?

Aangezien het in onze bedrijven hoofdzakelijk draait om de verkoop van gefrituurde producten, gaan we met niemand de discussie uit de weg over frituren als een manier van bereiden van voedsel. Zo blijkt met de kennis van nu het een en ander rondom het gebruik van onverzadigde en verzadigde vetten, en de keuze tussen vast en vloeibaar frituurvet veel genuanceerder te liggen.

Zo hebben vloeibare frituurvetten en oliën niet alleen met onverzadigde vetzuren te maken en vaste frituurvetten niet alleen met verzadigde vetzuren. Het is dus geen kwestie van goed of slecht! Bij een professionele bedrijfsvoering is frituren altijd verantwoord!

ProFri staat daarom open voor iedere professionele frituurder die het vakmanschap in een hoog vaandel heeft staan en op basis van vakkennis zijn of haar eigen keuzes maakt.

Advies Gezondheidsraad

In de "Richtlijnen goede voeding 2015" adviseert de Gezondheidsraad o.a. om boter, harde margarines en bak- en braadvet te vervangen door zachte margarines, vloeibaar bak- en braadvet en plantaardige oliën. De Gezondheidsraad wijst het gebruik van vaste vetten echter niet af, mede omdat de hoeveelheid schadelijke transvetzuren de afgelopen jaren door de industrie tot een minimum is beperkt.

Focus verleggen
Met dit advies in ons achterhoofd willen we als vereniging, samen met de andere schakels in de keten, de focus verleggen van vetten en oliën naar onze lekkere gefrituurde producten. Daarom onze slogan: "Goed Gefrituurd, da's lekker genieten!"

 

Lid of sponsor worden?

Vakvereniging ProFri werkt niet alleen aan imago-verbetering en een kwaliteitskeurmerk. Naast passende beroepsopleidingen zetten we in op goede en doelgerichte e-learningmodules, trainingen en vakopleidingen voor ondernemers én medewerkers, en komen we in brede zin op voor de belangen van onze leden.

Maar... daar heeft ProFri veel steun en inbreng bij nodig! Op de eerste plaats streven we naar veel leden. Maar ook formule- en franchiseorganisaties, leveranciers, groothandels en fabrikanten die ProFri financieel steunen zijn van groot belang. Word daarom lid of sponsor (partner) van ProFri!

De vereniging staat open voor iedere professionele frituurder of sponsor die het versterken en het positief uitdragen van ons vak belangrijk vindt. Met jouw lidmaatschap of sponsorschap investeer je niet alleen in je eigen toekomst, maar ook in die van de sector!

Alleen door een gezamenlijke aanpak zijn we in staat het imago rond ons vak een positieve draai te geven. Vakvereniging ProFri wil het frituurvak in een positief daglicht plaatsen en de consument laten zien dat onze gefrituurde producten niets met ongezond of vet voedsel te maken hebben.

Onze officiële partners