Zoals je wellicht hebt vernomen, zit vakvereniging ProFri in een transitie. De belangrijkste verandering is dat het Goed Gefrituurd Keurmerk de basis wordt van het lidmaatschap. Wat betekent dit voor jou als nieuw lid? We leggen het hieronder uit.  

 

Direct aanmelden als aspirant-lid van ProFri

 

Waarom wordt het keurmerk de basis van het lidmaatschap?
Vakvereniging ProFri wil de branche waarin jij onderneemt toekomstbestendig maken. Dat doen we door enerzijds de collectieve belangen te behartigen en anderzijds te werken aan een positief imago van de sector. Het is belangrijk dat ProFri-leden daar hun steentje aan bijdragen en ambassadeurs zijn (of worden) van het frituurvak. 

Het Goed Gefrituurd Keurmerk is bedoeld om de kwaliteit van cafetaria’s, snackbars en andere frituurzaken beter zichtbaar te maken voor de consument. Met dit keurmerk word ook jij ambassadeur van het frituurvak, want je laat zien dat je uitblinkt in Vakmanschap, Veiligheid & Hygiëne en Verantwoordelijkheid (de drie pijlers van het keurmerk).

Wanneer moet je het keurmerk behaald hebben?
Voor de bestaande leden is een overgangstermijn van toepassing en behouden ze hun stemrecht.
Nieuwe leden krijgen in aanvang de aspirant-status en moeten binnen twee jaar aantonen dat ze voldoen aan de criteria van het keurmerk. Gedurende deze termijn hebben aspirant-leden geen stemrecht, maar kunnen wel al profiteren van een aantal voordelen van het lidmaatschap. 

Hoe gaat de aanvraag van het keurmerk in z'n werk?
Door het online invullen van een verklaring geef je te kennen dat je wilt uitblinken in Vakmanschap, Veiligheid & Hygiëne en Verantwoordelijkheid. Vervolgens word je gevraagd een zelfevaluatie in te vullen. Daarmee breng je in kaart wat binnen jouw bedrijf de status is van de drie pijlers van het keurmerk en kun je bepalen welke onderdelen eventueel verbeterd moeten worden. Zo nodig helpen we je daarbij.
Na deze twee stappen krijg je een bezoek van een mystery guest die een rapportage maakt. Vervolgens nemen we contact met je op om de zelfevaluatie en de rapportage te bespreken. Zodra je het Goed Gefrituurd Keurmerk hebt behaald, krijg je ieder jaar een bezoek van een mystery guest en iedere twee jaar een uitgebreide beoordeling. Met het keurmerk krijg je ook een uitgebreide vermelding in de Nationale Smulgids.    

Wat zijn de kosten van het lidmaatschap en aanvraag van het keurmerk?
Aspirant-leden betalen net zoals leden zonder het keurmerk 365 euro per kalenderjaar. Dit bedrag wordt in het lopend kalenderjaar na rato gefactureerd. Zodra het keurmerk wordt aangevraagd ontvang je een aanvullende factuur van 270 euro. De contributie voor het kalenderjaar na het behalen van het keurmerk wordt vervolgens 635 euro. Dat is hetzelfde bedrag dat nu door de leden wordt betaald die het keurmerk al hebben.

Wat als ik het keurmerk niet behaal?
Aspirant-leden die het keurmerk niet behalen, maar wel gebruik willen maken van de collectieve voordelen, kunnen hun lidmaatschap omzetten naar het Pro-abonnement van het Nederlands Frituurcentrum. Met dat abonnement geniet je van dezelfde voordelen die nu nog aan het lidmaatschap van ProFri zijn verbonden. ProFri-leden met het keurmerk krijgen dit abonnement gratis aangeboden.

Zet vandaag nog de eerste stap naar jouw ambassadeursrol en sluit je aan bij ProFri.
Heb je vragen, neem dan contact met ons op via info@profri.nl of 040-7200900. 

 

Meld je nu aan als aspirant-lid van ProFri

 

Onze officiële partners