Direct aanmelden als aspirant-lid van ProFri

 

Vakvereniging ProFri wil de branche waarin jij onderneemt toekomstbestendig maken. Dat doen we door enerzijds de collectieve belangen te behartigen en anderzijds te werken aan een positief imago van de sector. Het is belangrijk dat ProFri-leden daar hun steentje aan bijdragen en ambassadeurs zijn (of worden) van het frituurvak. 

Steeds meer leden van ProFri kiezen voor het Goed Gefrituurd Keurmerk. Dit keurmerk is bedoeld om de kwaliteit van cafetaria’s, snackbars en andere frituurzaken beter zichtbaar te maken voor de consument. Met dit keurmerk word ook jij ambassadeur van het frituurvak, want je laat zien dat je uitblinkt in Vakmanschap, Veiligheid & Hygiëne en Verantwoordelijkheid (de drie pijlers van het keurmerk).

Keurmerk als basis van lidmaatschap
Het Goed Gefrituurd Keurmerk wordt op termijn de basis voor lidmaatschap. Er geldt voorlopig een overgangstermijn. Gedurende deze termijn behouden de bestaande leden hun stemrecht. Door de algemene ledenvergdering wordt bepaald hoe lang deze termijn duurt. Gedurende deze overgangstermijn krijgen nieuwe leden de aspirant-status tot ze het Goed Gefrituurd Keurmerk hebben behaald. Aspirant-leden hebben dus geen stemrecht, maar kunnen wel meteen profiteren van veel voordelen van het lidmaatschap. Eenmaal het keurmerk behaald dan krijgen ze stemrecht.

Hoe gaat de aanvraag van het keurmerk in z'n werk?
Door het online invullen van een verklaring geef je te kennen dat je wilt uitblinken in Vakmanschap, Veiligheid & Hygiëne en Verantwoordelijkheid. Vervolgens word je gevraagd een zelfevaluatie in te vullen. Daarmee breng je in kaart wat binnen jouw bedrijf de status is van de drie pijlers van het keurmerk en kun je bepalen welke onderdelen eventueel verbeterd moeten worden. Zo nodig helpen we je daarbij. Na deze twee stappen krijg je een bezoek van een mystery guest die een rapportage maakt. Vervolgens nemen we contact met je op om de zelfevaluatie en de rapportage te bespreken. Zodra je het Goed Gefrituurd Keurmerk hebt behaald, krijg je ieder jaar een bezoek van een mystery guest en iedere twee jaar een uitgebreide beoordeling. Met het keurmerk krijg je ook een uitgebreide vermelding in de Nationale Smulgids.    

Wat zijn de kosten van het lidmaatschap en aanvraag van het keurmerk?
Aspirant-leden betalen net zoals leden zonder het keurmerk 365 euro per kalenderjaar. Dit bedrag wordt in het lopend kalenderjaar na rato gefactureerd. Zodra het keurmerk wordt aangevraagd ontvang je een aanvullende factuur van 270 euro. De contributie voor het kalenderjaar na het behalen van het keurmerk wordt vervolgens 635 euro. Dat is hetzelfde bedrag dat nu door de leden wordt betaald die het keurmerk al hebben.

Zet vandaag nog de eerste stap naar jouw ambassadeursrol en sluit je aan bij ProFri.

Samen staan we sterker!

Heb je vragen, neem dan contact met ons op via info@profri.nl of 040-7200900. 

 

Meld je nu aan als aspirant-lid van ProFri

 

Onze officiële partners