"Goed gefrituurd, da's lekker genieten"

"Frituurbedrijven hebben al lang de maatschappelijke wind tegen. Ze knokken tegen vooroordelen en weten hun argumenten niet altijd goed voor het voetlicht te brengen. De publieke opinie baseert zijn mening over frituurbedrijven op onterechte vooroordelen."

* Door Frans van Rooij | initiatiefnemer ProFri (voorjaar 2012)

Binnen de sector Fastservice, ressorterend onder Koninklijke Horeca Nederland werd het steeds moeilijker, zo niet onmogelijk, om tot een juiste aanpak te komen. De oorzaak hiervan is geen onwil bij wie dan ook, maar het feit dat onder deze sector van ruim 10.000 fastservicebedrijven, zeer uiteenlopende segmenten vallen. Segmenten die wellicht qua bedrijfsvoering en omvang wel bij elkaar passen, maar die ieder voor zich te maken hebben met geheel verschillende imago's. Imago's die variëren van "ambachtelijk, gezond, vriendelijk, gastvrij en professioneel" tot "ongezond, vet, onpersoonlijk en slechte baantjes". Bovendien kan het nieuw te voeren beleid van KHN, gebaseerd op de indeling Eten, Slapen, Drinken, verder negatief uitpakken voor de friturende ondernemer.

Binnen de sector Fastservice scoren met name de frituurbedrijven qua imago ver beneden de maat. Daarnaast wordt de maatschappelijke weerstand tegen deze bedrijven en het frituren als bereidingswijze – wederom op basis van onterechte vooroordelen – steeds groter. Het was dus de hoogste tijd dat deze deelsector de handen ineen zou slaan slaan.

Met dit gegeven als vertrekpunt is een eigen, zelfstandige vakvereniging een vereiste. Want vanuit KHN kan er – zoals gemeld - nooit voor alle leden een uniforme aanpak ontwikkeld worden. De problematiek is gewoonweg té verschillend. Daarom ProFri, de onafhankelijke Vereniging Professionele Frituurders! De slogan spreekt voor zich: Goed gefrituurd, da's lekker genieten!"

banner frietje

"Er is voldoende werk aan de winkel voor ProFri"

Voor een vakvereniging als ProFri is er voldoende werk aan de winkel. Met maar één doel: de branche versterken. ProFri barst van de ambities. ProFri zal initiatieven nemen die het vak naar een nog hoger plan tillen én de beeldvorming rond het vak een positieve draai geven.

Keurmerk professionele frituurders

Gebaseerd op een doordacht systeem van toetsing en beoordeling ontwikkelt ProFri een keurmerk. Tijdens de contacten binnen de oprichtingscommissie zijn er voor de vormgeving al diverse invalshoeken genoemd: een keurmerk met als symbool een "gekroond frietje", "snacksterren", "snackvorkjes" en andere mogelijkheden.
Er zal uiteindelijk een voor de consument herkenbare symboliek moeten komen die zowel brancheherkenning als een kwaliteitsgevoel oproept. "De betere cafetaria's, u herkent ze aan het logo!"

Frituurcentrum

De Nederlandse ijssalons hebben hun eigen IJscentrum in Wageningen onder de paraplu van de VAIJ, de Vereniging Ambachtelijke IJsbedrijven. ProFri zal streven naar de oprichting van een Frituurcentrum, hét kennisinstituut voor de frituurbranche in Nederland, mogelijk met een Snack & Frietmuseum.

Frituuronderzoek

ProFri is al gestart met eigen onderzoek naar het frituurproces. Er zijn zelfs al eigen bakproeven gedaan onder de deskundige leiding van Houwers Holtackers gehouden. ProFri wil met het Frituurcentrum de know-how bundelen, zodat binnen de frituurbranche met kennis van zaken kan worden gediscussieerd over bijvoorbeeld Verantwoord Frituren.

Campagnes en wedstrijden

ProFri maakt zich hard voor campagnes en vakwedstrijden, waarmee we ons vakmanschap en onze vakkennis meer zichtbaar kunnen maken voor de consument. Te denken valt bijvoorbeeld aan een consumentenactie onder de naam Week van de Friet. De vier grootste frietproducenten hebben zich hierover inmiddels positief uitgesproken. In het najaar 2014 organiseert ProFri samen met hen en andere partners de eerste Nationale Week van de Friet, een bijzondere week die al jaren bij onze zuiderburen met groot succes wordt georganiseerd.

Ook zijn wedstrijden denkbaar als Ontdek een Snack en het Lekkerste Cafetaria Broodje. Dit laatste zal voor sommigen bekend in de oren klinken, maar het Lekkerste Cafetaria Broodje is verloren gegaan in het groter geheel van allerlei horecawedstrijden op de Horecava. Verder zal ProFri de ontwikkeling van apps en informatieve websites stimuleren.

Je ziet het: de Vereniging Professionele Frituurders zal de komende jaren niet achterover leunen en lijdzaam afwachten. ProFri zorgt voor actie in de branche! Ideeën en suggesties zijn natuurlijk meer dan welkom. Kijk op de website van ProFri voor alle bijzonderheden.

banner friteuse

"De pijlers zijn vakmanschap, veilig en verantwoord"

Het verbeteren van het imago van de frituursector staat centraal in de doelstellingen van ProFri. Om deze centrale doelstelling te bereiken wil ProFri in samenwerking met haar leden en partners investeren in de toekomst. Door te werken aan verschillende aspecten kan de frituurbranche in de toekomst acteren op een nóg hoger niveau. ProFri zal samen met de leden werken aan de verdere versterking van de deskundigheid, vakbekwaamheid, gastvrijheid, productkennis, voedselveiligheid, het innoverend vermogen, duurzaamheid en kwaliteit.

Stimulans

In het oprichtingsdocument van de Vereniging Professionele Frituurders staat te lezen: "Friturende ondernemers sluiten als het ware een contract met hun gast waarin de genoemde begrippen zijn samengevoegd tot de pijlers Vakmanschap, Veilig en Verantwoord. De realisatie van deze doelstellingen en de uitvoering van de daaraan gekoppelde taken wordt gestimuleerd door ProFri. Maar... het is ook meteen een kerntaak van elke individuele, professionele frituurder!" ProFri is primair gestart als een vakvereniging en is dus nadrukkelijk (vooralsnog) géén werkgeversvereniging.

"ProFri is samen prof(r)ileren én
samen prof(r)iteren.....

"Wat levert me dat op?" De vraag is zo Nederlands als de molens bij Kinderdijk. Maar snelle voordeeltjes en kortingen zijn niet waar het bij ProFri om draait. Want: "Op de eerste plaats zal de vereniging de belangen behartigen van de aangesloten professionele frituurondernemers en het vakmanschap actief bevorderen en uitdragen in de richting van de consument."

De Vereniging Professionele Frituurders is dus in eerste instantie gericht op profilering van de branche. Dit kan veel positieve effecten hebben. Op dit moment bezoekt maar éénderde van de Nederlanders regelmatig een cafetaria. Dit aandeel daalt. Als ProFri kans ziet die daling te keren of het percentage zelfs te laten stijgen, is dat pure winst voor alle frituurondernemers.

Kortom: ja, profileren staat bij ProFri bovenaan de lijst, maar direct profiteren van het lidmaatschap is er bij de Vereniging Professionele Frituurders wel degelijk bij!

Onze officiële partners