Veelgestelde vragen - Algemeen

Veelgestelde vragen - Algemeen

omschrijving

Om klachten voor te zijn zou je bij de afhaalbestellingen een brief kunnen toevoegen waarmee je de klanten informeert dat de friet anders is dan anders. In bijgaand document vind je een voorbeeld op welke wijze je hierover richting de klant kunt informeren. Ook de folder van de Week van de Friet 'Van aardappel tot frietje' kun je als extra informatie toevoegen. Moeder Natuur is van grote invloed op de kwaliteit van ons frietje!

docxDOWNLOAD VOORBEELDBRIEF

 

Ja, iedere ondernemer kan lid worden mits het frituren van friet en snacks een essentieel onderdeel is van de bedrijfsvoering en de ondernemer aan alle wettelijke eisen voldoet.

U betaald slechts één keer inschrijfgeld, maar voor iedere bedrijf waarmee u zich wil gaan profrileren als professioneel frituurder moet u contributie betalen. U krijgt echter 25% korting vanaf de tweede zaak.

Formulehuizen kunnen niet als formulehuis lid worden, omdat we uitgaan van elke individuele ondernemer. Formulehuizen kunnen als organisatie daarom geen lid worden. Individuele ondernemers die aangesloten zijn bij een formulehuis kunnen wel lid worden. Het formulehuis kan natuurlijk wel ProFri of de Stichting Vrienden Fastservice ondersteunen. Indien het lidmaatschap wordt betaald door het formulehuis dan ontvangt het formulehuis 25% korting op de contributie.

Nee, uitsluitend individuele ondernemers kunnen lid worden van de vereniging. Zij zijn wel van harte welkom als participant en sponsor van de vereniging of van de Stichting Vrienden Fastservice. Indien het lidmaatschap wordt betaald door het formulehuis dan ontvangt het formulehuis 25% korting op de contributie.

Hier is tijdens de vergaderingen van de oprichtingscommissie uitgebreid over gesproken. ProFri wil als vereniging heel dicht bij de friturende ondernemers staan met de focus op de consument en het rendement van de ondernemer. De vereniging wil KHN voeden met informatie, zodat KHN op basis van de juiste beeldvorming beter in staat is om op landelijk niveau de belangen van friturende ondernemers te gaan behartigen.

De Eerste Kamer heeft in november 2013 ingestemd met het wetsvoorstel om de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak te verhogen van 16 naar 18 jaar. Met deze instemming is er per 1 januari 2014 een wettelijke leeftijdsgrens voor de verkoop en het bezit van zowel tabak als alcohol. De Kamer heeft namelijk eerder besloten om de leeftijdsgrens voor de verkoop en bezit van alcohol per 1 januari 2014 te verhogen naar 18 jaar. De wet maakt geen onderscheid meer tussen zwak alcoholische drank en sterke drank. Aan jongeren onder de 18 jaar mag dus helemaal geen alcohol en tabak meer worden verkocht!

Algemene informatie

Alcohol verkopen

Verkoop je alcohol in jouw zaak? Of schenk je alcohol in jouw cafetaria? De regels hiervoor staan in de Drank- en Horecawet. De wet maakt verschil tussen:

  • drank met minder dan 15% alcohol, zoals bier en wijn (inclusief port en sherry, ook wanneer het alcoholpercentage hoger is dan 15%);
  • sterke drank met 15% alcohol of meer.

Als je sterke drank verkoopt, heb je een drank- en horecavergunning of slijterijvergunning nodig. Jouw personeel moet ook aan bepaalde eisen voldoen.

Aan wie mag je alcohol verkopen?

Je mag alleen alcohol verkopen aan jongeren boven de 18 jaar. Daarom moet je de leeftijd van een jongere controleren. Je mag ook geen alcoholhoudende drank verkopen aan jongeren via mensen die ouder zijn dan 18 jaar. Word je binnen 1 jaar 3 keer betrapt op het verkopen van alcohol aan jongeren onder de leeftijdsgrens? Dan kun je een (tijdelijk) verbod op de verkoop van alcoholhoudende drank krijgen.

Hoe controleer je de leeftijd van jongeren?

Vraag naar het identiteitsbewijs om de leeftijd vast te stellen. Dat hoeft niet als een jongere duidelijk ouder is dan 18 jaar. Hang de regels aan wie u wel en aan wie u niet mag verkopen goed zichtbaar op in jouw zaak.

Waaraan moet jouw personeel voldoen?

Als je bier, wijn, port of sherry schenkt of sterke drank verkoopt, moeten jouw personeelsleden ouder dan 16 jaar zijn. Jouw leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar. In jouw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat op jouw vergunning.

Ook om tabak te mogen verkopen moet de medewerker minimaal 16 jaar zijn.

Zoeken