Geen lid, maar wel (officieel) partner van ProFri

Voor formule- en franchiseorganisaties, fabrikanten, (toe)leveranciers en dienstverleners die ProFri financieel willen ondersteunen vanwege hun belang bij een succesvolle frituursector, zijn er diverse mogelijkheden.

ProFri is een onafhankelijke vakvereniging voor professionele frituurders. Zij stelt zichzelf als doel het vakmanschap en de vakkennis bij haar leden te vergroten om vervolgens samen op basis van professionaliteit, frituurbedrijven in een positiever daglicht te zetten.

Om onze doelstelling en ambities te kunnen verwezenlijken betalen leden contributie en vragen we aan partners een jaarlijkse financiële bijdrage. Het bedrag is afhankelijk van het belang wat een partner heeft bij een goed functionerende sector. De bijdragen varieren momenteel tussen de € 1.500 en € 5.000 per jaar. Een aantal partners betalen een hoger bedrag.

Eenmaal officieel partner dan kunnen partners ook andere activiteiten van ProFri financieel of op andere wijze ondersteunen. Denk hierbij o.a. aan:

 • Het organiseren van onafhankelijk onderzoeken en klantenpanels;
 • Het Nederlands Frituurcentrum, het kennis- en innovatieplatvorm voor friturend Nederland;
 • Het Frituurwereld Event en de Nationale Smulgids
 • Het Frituurmuseum, misschien wel het lekkerste museum van Nederland;
 • De consumentencampagne "De Nationale Week van de Friet" (voor leden en niet-leden);
 • Het digitaal leer- en ontwikkelplatform "Werkenaankennisenvakmanscahp.nl";
 • Faciliteren van bijeenkomsten voor leden;
 • Het organiseren van wedstrijden.

*) Een officieel partner van de vereniging heeft de intentie om voor meerdere jaren te participeren

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Het bestuur van ProFri is van mening dat het vergroten van vakmanschap en vakkennis, en het verbeteren van het imago van de frituursector niet alleen de verantwoordelijkheid kan zijn van de frituurprofessional. Het is nadrukkelijk ook de primaire verantwoordelijkheid van fabrikanten, leveranciers en dienstverleners die in deze sector een belang hebben.

ProFri streeft naar samenwerking en een brede ketengerichte aanpak. Alleen door de handen in een te slaan kunnen we daadwerkelijk stappen voorwaarts zetten. We moeten elkaar helpen om beter te kunnen worden.

Een partner van ProFri kan vanuit het oogpunt maatschappelijk verantwoord ondernemerschap (MVO) zijn stakeholders laten zien dat zij haar verantwoordelijkheid neemt door samen zorg te dragen voor een gezonde toekomst van de frituurbranche, zodat alle schakels in de keten een verantwoord rendement kunnen (blijven) behalen.

Tegenover de financiële basisbijdrage kunnen wij onze partners het volgende bieden:

 • Plaatsing van het logo op de homepagina van de vereniging;
 • Speciale partnersite met reactieformulier en/of doorlink mogelijkheid naar website van partner;
 • Noviteiten en nieuwsfeiten van onze partners worden actief (door)getwitterd of geretweed via diverse twitteraccounts;
 • Belangrijke noviteiten en nieuwsfeiten van onze partners kunnen, mits de vereniging tijdig wordt geïnformeerd, opgenomen worden in de digitale nieuwsbrief die naar alle leden wordt gestuurd en/of op de website van de vereniging;
 • ProFri biedt partners ondersteuning bij het testen van nieuwe producten en bij activiteiten die in het belang van de sector door de partners worden georganiseerd;
 • Mogelijkheid om advertenties en/of advertorials te plaatsen op de website en/of in de digitale nieuwsbrief;
 • Tijdens activiteiten van de vereniging maken wij melding wie onze officiële partners zijn (in woord of geschrift);
 • Partners mogen zich officieel partner noemen van ProFri en het logo van de vereniging gebruiken;
 • Partners krijgen 10% korting op de advertentietarieven in het vakblad Frituurwereld;
 • Partners die de vereniging financieel ondersteunen, mogen aanwezig zijn tijdens de algemene ledenvergaderingen, maar hebben volgens de statuten geen stemrecht.

Wilt u officieel partner worden? Laat het ons weten. U kunt ons bellen op telefoonnummer 040 - 7200900 of het contactformulier invullen op deze site.

pdfDownload de participatie-overeenkomst