Veldhoven | 6 maart 2014

OPROEP N.A.V. BRIEF NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)

Met deze oproep wil vakvereniging ProFri snel inventariseren wie van de leden de afgelopen weken een brief heeft ontvangen van de NVWA betreffende de openbaarmaking van de inspectieresultaten. In de media werd verteld dat het eerst alleen om de lunchrooms zou gaan, maar uit diverse reacties blijkt dat ook een aantal frituurbedrijven door de NVWA zijn aangeschreven. Waarschijnlijk omdat zij ook ingeschreven staan als lunchroom.

In de betreffende brief van de NVWA wordt uitleg gegeven over de openbaarmaking van de inspectieresultaten en wat dit voor jouw onderneming betekent. De NVWA heeft het voornemen tot het openbaar maken van haar inspectieresultaten beschreven in een ontwerpbesluit. De ontvangers van de brief worden uitgenodigd om hun mening te geven over zowel het ontwerpbesluit tot openbaarmaking, als de gegevens die over je bedrijf worden gepubliceerd. Binnen zes weken na dagtekening moet je reageren. Indien je dit niet doet kun je in een later stadium niet meer in beroep gaan tegen het openbaar maken van de genoemde te publiceren gegevens over jouw bedrijf. Voor meer informatie wordt door de NVWA verwezen naar haar site: www.nvwa.nl/openbaarmaken

ProFri wil graag weten om hoeveel leden het gaat en kijken hoe tot een eenduidige reactie gekomen kan worden. De vakvereniging laat zich hierbij terzijde staan door een ter zake deskundige persoon. Indien je deze brief van de NVWA hebt ontvangen en je wilt hierbij geholpen worden door de vakvereniging, mail dan een scan van de brief naar mail@profri.nl of fax het naar 040-2549225. Het secretariaat neemt daarna z.s.m. contact met je op.