Veldhoven | 28 februari 2014

"Online bestellen, wel of niet uitstellen?", een van de onderwerpen die aan de orde komen tijdens de regionale ledenbijeenkomsten van vakvereniging ProFri

Meer dan 75% van de consument bestelt soms of regelmatig producten online. Dit aantal is nog steeds groeiende. Deze toename is ook in de horeca. Volgens kenners komt dit omdat de consument meer gemak wil, liever niet wil wachten op zijn of haar bestelling en online willen betalen. De Rabobank laat het volgende weten:

"De buitenshuisconsumptie groeit. De consument heeft vaak weinig tijd
en wil op momenten en plaatsen kunnen eten en drinken die hem uitkomen."

*) Rabobank Cijfers & Trends 2013-2014

Cafetaria's die inspelen op deze veranderingen in de markt, ervaren groei in bestellingen en bestedingen. Een grote groep bestelt via overkoepelende bestelsites. De voorkeur gaat uit naar eigen bestelwebsites. Voor de gast voor de herkenbaarheid en voor de horecaondernemer omdat de investering lager is.

Laat u tijdens de workshops georganiseerd door de Vereniging Professionele Frituurders (ProFri) informeren en maak op basis van kennis en ervaringen van collega's een keuze voor jouw bedrijf. Deze workshops zijn gekoppeld aan de regionale ledenbijeenkomsten die ProFri dit voorjaar verspreid over het land organiseert. Ondernemers die (nog) aangesloten zijn bij de vakvereniging zijn ook van harte welkom, zodat ze kunnen kennismaken met ProFri en kunnen ervaren waar de vereniging voor staat.