Veldhoven | 27 juni 2014

De nieuwe etiketteringsverordening, die op 13 december aanstaande van kracht zal gaan, zal meer duidelijkheid geven over de samenstelling van levensmiddelen. Zo moeten in dalende volgorde van gewicht alle ingrediënten in het levensmiddel opgenomen worden op de ingrediëntenlijst. Bovendien moeten de ingrediënten met hun specifieke benaming benoemd worden. Kortom, meer duidelijkheid voor iedereen.

Deze verordening zal ook meer duidelijkheid geven over de samenstelling van onze frituurvetten en -oliën. De benaming "plantaardige vetten" of "plantaardige oliën" moeten gevolgd gaan worden door de lijst met aanduidingen van de specifieke plantaardige oorsprong. Dit betekent bijvoorbeeld dat wat nu Zonnebloemolie wordt genoemd dat op de ingrediëntenlijst het volgende vermeld kan worden: "plantaardige oliën: palmolie, zonnebloemolie, kokosolie".
Door de toevoeging "in wisselende verhoudingen" hoeven de specifieke plantaardige oliën en vetten niet in volgorde van afnemend gewicht vermeld te worden en mag de volgorde door de producent zelf worden bepaald.
De vermelding "geheel dan wel gedeeltelijk gehard" moet worden toegevoegd aan de vermelding van een geharde olie of vet.
We kunnen ons dus op het etiket vergewissen van de aard van de toegepaste oliën of vetten.

Voor de vermelding van de dierlijke oorsprong van olien en vetten zijn ook bepalingen opgenomen in de nieuwe verordening. Hier moet duidelijk vermeld worden dat het om "dierlijk"-vet gaat met de vermelding van de specifieke dierlijke oorsprong.

Lees hier meer over vetten en oliën