Agenda: Week van de Friet, Keurmerk en voedselallergenen

Veldhoven | 23 juli 2014

ProFri organiseert als vakvereniging sinds de oprichting in 2012 o.a. twee keer per jaar regionale ledenbijeenkomsten. Bestaande leden konden al collega's uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn en op deze manier kennismaken met de vereniging. Bij de bijeenkomsten in september zijn dit keer ook de deelnemers van de 1e editie van 'De Nationale Week van de Friet' van harte welkom.

Week van de Friet

De invulling van de Week van de Friet staat als één van de punten op de agenda. Ideeën wat ondernemers kunnen doen zullen worden besproken. Een eerste overzicht van activiteiten kunnen de deelnemers binnenkort al vinden op de website van de landelijke promotiecampagne van het frietje, www.weekvandefriet.nl.

Keurmerk

In september zal ook een verdere uitleg worden gegeven over de invoering van het Keurmerk, waarmee de vakvereniging het kaf van het koren wil gaan scheiden. "We willen graag dat de consument ook in de toekomst zijn frietje, kroket en andere gefrituurde lekkernijen bij de professionele frituurder blijft halen", aldus Frans van Rooij (directeur van ProFri). Om dit te realiseren heeft ProFri in 2013 het initiatief genomen om het Nederlands Frituurcentrum op te richten. Vanuit dit kennis- en innovatieplatform zullen activiteiten ontplooit worden ter bevordering van vakkennis en vakmanschap in de frituurbranche. Via het keurmerk wil de vakvereniging het professioneel frituren zichtbaar maken richting de consument.

Voedselallergenen

Vanaf medio december zijn bedrijven wettelijk verplicht om de consument te informeren over allergenen in de producten die in hun zaak te koop worden aangeboden. Tijdens de bijeenkomsten zal hier verdere uitleg over worden gegeven. Ook worden de aanwezigen geïnformeerd op welke wijze de vakvereniging hen hierbij zal helpen. Zo zal er een algemene allergenenkaart worden opgesteld en een informatieve website voor de consument. Maar ook de ondernemers zelf zullen aan de slag moeten.

Aanmelden via website

Leden en deelnemers van de Week van de Friet die nog geen lid zijn van ProFri, kunnen zich via de website eenvoudig aanmelden voor de komende regionale bijeenkomsten.

Mochten leden nog een specifiek onderwerp aan de orde willen stellen, dan kan dit bij de inschrijving vermeld worden. Op basis van de reacties wordt de definitieve agenda opgesteld.