Veldhoven, 6 augustus 2014

In de strijd om de gunst van de consument als het gaat om gemaksvoeding, waaronder het afhalen van maaltijden (out-of-home zoals dat in vaktermen heet) wordt er in de wereld van de cafetaria's hard gewerkt aan imago- en productverbetering. ProFri, de vereniging van professionele frituurders in Nederland neemt hierin het voortouw.

Enerzijds door voor de consument zeer zichtbare activiteiten als de Nationale Week van de Friet te organiseren. En anderzijds door achter de schermen actief bezig te zijn met het verhogen van vakkennis en vakmanschap. Maar ook met adviezen over het optimaliseren van de productkwaliteit en productontwikkeling. Daarnaast speelt de begeleiding van ondernemers op het gebied van hygiënebewaking, inkoop en personeelsbeleid een belangrijke rol.

Om de kwaliteit van frituurbedrijven te kunnen uitdragen komt vakvereniging ProFri met een keurmerk. Een professionele frituurder kan dit keurmerk verdienen door een aantal essentiële stappen uit te voeren. Hieronder valt allereerst een grondige, eigen analyse van de onderneming, aangevuld met een externe audit. En daarnaast het goed "doorstaan" van bezoeken van deskundige "mystery guests" die de bedrijven met een professionele blik beoordelen op onder meer productkwaliteit, hygiëne, productkennis en klantvriendelijkheid. Op de website Frituurcentrum.nl is alle informatie over deze aanpak te vinden.