Veldhoven | 2 september 2014

Reactie ProFri n.a.v. de introductie van de ovensnacks van Royaan onder de merknaam Kwekkeboom

Royaan en ProFri zijn kort na de oprichting van de vakvereniging een partnerovereenkomst aangegaan. In deze schriftelijk aangegane overeenkomst staat onder meer dat het partnerschap niet zal leiden tot enige voorkeursbehandeling en dat partijen steeds kritisch naar elkaar zullen blijven in het belang van professioneel friturend Nederland. 

Ondanks de gesprekken die sindsdien gevoerd zijn betreurd de vakvereniging het dat zij niet heeft kunnen voorkomen dat het merk Kwekkeboom door Royaan naar de retail is gebracht en dat daar nu nog steeds onder deze bekende merknaam snacks voor thuisgebruik aan de consument wordt aangeboden. Iedere kroket die via de retail aan de consument wordt verkocht en gegeten, wordt door diezelfde consument niet meer gekocht en gegeten bij een professionele bereider van friet, snacks en andere gefrituurde lekkernijen.

We snappen natuurlijk dat we het thuisfrituren niet kunnen voorkomen. Bovendien willen we dat ook niet, omdat met deze wijze van bereiden van voedsel niets mis is. We moeten echter wel als professionele frituurders - net zoals iedere andere ondernemer - ons best doen om de consument steeds opnieuw onze toegevoegde waarde te laten zien. Mede vanwege het negatieve imago rondom het frituren en eten van friet en snacks, is dit geen eenvoudige opgave voor ondernemers in deze sector.

Juist daarom is vakvereniging ProFri in 2012 opgericht en heeft zij haar pijlen gericht op vakkennis en vakmanschap, en het zichtbaar maken ervan richting de consument. De oprichting van het Nederlands Frituurcentrum, het organiseren van de Nationale Week van de Friet, de introductie van het keurmerk voor professionele frituurders en de voorbereidingen van het consumentenplatform Goedgefrituurd.nl, zijn de eerste zichtbare wapenfeiten van ProFri.

Met de aangekondigde introductie van de ovenvarianten onder de merknaam Kwekkeboom zet Royaan de verbreding van haar afzetgebied verder door. Daar waar eerder geen snacks bereidt en verkocht konden worden aan de consument ontstaat met de ovenvarianten van Kwekkeboom nu wel die mogelijkheid. De consumptie ervan zal onherroepelijk leiden tot minder verkoop van kroketten, en dus ook van friet en sauzen, via het professionele frituurkanaal. Zo zal ook de consument die geen friteuse heeft in de verleiding worden gebracht om thuis een ovensnack te gebruiken in plaats van deze te gaan halen bij de professional.

Voor een grote fabrikant die belang heeft bij een zo groot mogelijke afzet en actief is in een keiharde concurrerende markt, is het telkens introduceren van onderscheidende producten en het zoeken naar nieuwe afzetgebieden een noodzakelijke keuze. Men is gebaat bij het produceren en verkopen van grotere aantallen. Oftewel meer omzet en meer winst. Een gezond streven van ieder commercieel bedrijf. Dus ook voor Royaan.

We kunnen als vakvereniging de introductie van de ovensnacks door Royaan dan ook niet tegenhouden. Een aantal leden hebben ons gevraagd om als vereniging een oproep te plaatsen om Kwekkeboom nu definitief uit het assortiment te halen. Dit zouden we kunnen doen, maar ervaring heeft geleerd dat ondernemers en formulehuizen hierin zelf keuzes maken en dat er een verschil blijkt te zijn tussen zeggen en uiteindelijk ook doen! 

Als het gaat om het type kroket, niet zijnde de draadjesvlees kroket, in combinatie met een 'geladen' merk, dan is er op dit moment niet voor iedereen direct een alternatief product voorhanden. Wel zijn er bij verschillende fabrikanten prima exclusieve en kwalitatief hoogwaardige alternatieven direct beschikbaar, waarmee je je als professionele frituurder kunt blijven onderscheiden en daardoor Kwekkeboom direct uit het assortiment zou kunnen halen. Denk hierbij aan de producten van bijvoorbeeld Exellent, producent van ondermeer de Amsterdamse Croquetten.

Ook de producten van Holtkamp zijn in de media en door een aantal leden genoemd als mogelijk alternatief. Echter wil Holtkamp haar producten (nu nog) exclusief houden voor het hogere segment in de horeca en de in opkomst zijnde ‘trendy’ frietspeciaalzaken. Deze keuze wordt mede ingegeven door het simple feit dat zij momenteel de vraag naar hun kroketten en bitterballen nauwelijks aankunnen. Een aantal groothandels hebben deze exclusieve producten inmiddels opgenomen in hun assortiment.

Tijdens de gesprekken met Royaan werd ons opnieuw verteld dat het feit dat Kwekkeboom nu in de retail ligt en nu ook door middel van de ovenvariant ook op verkooppunten in het assortiment opgenomen kan worden waar eerder deze producten niet verkocht konden worden, dat dit tot meer omzet zal gaan leiden bij de traditionele verkooppunten van friet, kroketten en andere gefrituurde lekkernijen. Dit wordt nu ook zo in de vakpers beschreven.

In de gesprekken met Royaan werd als extra argument aangegeven dat vanaf het najaar het Kwekkeboom assortiment in de retail alleen nog maar zal bestaan uit de ovenvarianten en dat je voor de ‘traditioneel’ bereidde Kwekkeboom vanaf dat moment alleen nog maar terecht kunt bij professionele frituurders.

Het bestuur van vakvereniging ProFri is hier niet van overtuigd en geloofd niet in deze redenering. De keuze van Royaan zal eerder een verdere verschuiving veroorzaken van het nuttigen van snacks buiten het professionele kanaal om en zelfs het thuisfrituren van friet bevorderen. Dus zal de introductie van de ovensnacks leiden tot meer kannibalisme. De snacks kunnen in de oven en de friet in de thuisfriteuse. Lekker makkelijk en nóg voordeliger dan de frietjes en snacks wekelijks gehaald bij de cafetaria.

We betreuren het dat Royaan in steeds grotere mate een producent voor de retailers wordt en de professionele frituurders die het merk Kwekkeboom groot hebben gemaakt de rug toekeert.

We kunnen Royaan niet stoppen, maar voor ons als vakvereniging is de introductie van de Kwekkeboom ovensnacks opnieuw een signaal om vooral door te gaan op de ingeslagen weg. Het bevorderen van vakkennis en vakmanschap, en het samen zichtbaar maken ervan richting de consument.