Begin februari hebben we als vakvereniging het Goed Gefrituurd Keurmerk geïntroduceerd en zijn inmiddels al 23 collega's voor dit keurmerk in aanmerking gekomen. Met trots hebben de eerste ondernemers het certificaat voor in de zaak al in ontvangst mogen nemen en het bijbehorende schildje voor aan de gevel. We hebben hiervan melding gemaakt op onze website. Ook de vakbladen hebben hierover geschreven en besteedden een aantal (regionale) dagbladen hier aandacht aan. De komende weken zullen nog meer collega's volgen, want het aantal lopende aanvragen ligt momenteel ruim boven de 50.

Ook de eerste consumenten weten de website Goedgefrituurd.nl inmiddels te vinden en geven daar hun mening over de door hen bezochte bedrijven. We willen de consumenten actief betrekken bij het verkrijgen én behouden van het Goed Gefrituurd Keurmerk. Met het keurmerk willen we tenslotte onze vakkennis en vakmanschap voor hen zichtbaar maken. Zo laten we aan iedereen zien dat we trots zijn op ons vak!

Via diezelfde website willen we als frituurbranche de consument eerlijke informatie geven, wat moet gaan bijdragen dat zij de feiten van de fabels gaan onderscheiden en ook in de toekomst lekker blijven genieten van onze frieten, kroketten en andere gefrituurde lekkernijen.

ProFri-leden betalen voor de aanvraag van het Goed Gefrituurd Keurmerk dit jaar slechts 195 euro. Vanaf 2016 zijn de jaarlijkse kosten 295 euro. Niet-leden betalen 390 euro per jaar. In dit bedrag zitten o.a. de kosten voor het jaarlijkse Mystery Guest bezoek met een uitgebreide rapportage die het deelnemende bedrijf direct helpt bij het verbeteren van de dagelijkse bedrijfsvoering. Ook krijgt het bedrijf een gevelschildje en een certificaat voor in de zaak, waarmee het keurmerk kan worden uitgedragen. Met handzame informatiefolders, kunnen klanten/gasten geïnformeerd worden over het verkregen keurmerk.

Onderdeel van het keurmerk is ook een zelfevaluatie en een keuring die daar later op gaat volgen. Deze onderdelen brengen op een praktische manier de verbeterpunten van alle bedrijfsprocessen en de totale bedrijfsvoering van het deelnemende bedrijf in beeld, waarmee de ondernemer zijn bedrijfsresultaten kan optimaliseren en veiligstellen voor de toekomst.

Nog niet aangemeld? Kijk op Frituurcentrum.nl/keurmerk en meld je net zoals de eerste collega's je snel aan.

Mocht je vragen hebben, neem dan dan contact op met het secretariaat.