Veldhoven | 17 mei 2015

Recentelijk bereiken ons berichten, dat er in de politiek een beweging is ontstaan, die pleit voor het doorvoeren van statiegeld op kleine plastiek flessen en blikjes fris en water. Hier zijn we zeer van geschrokken, omdat dat een zeer negatieve invloed zal hebben op de bedrijfsvoering van cafetaria’s, snackbars en andere frituurbedrijven, waar de verkoop van flesjes en blikjes een belangrijk onderdeel is. Deze flesjes en blikjes worden grotendeels direct na aankoop geconsumeerd. De consument deponeert ze daarna in een bak in het bedrijf en vervolgens worden ze door de ondernemers met het overige bedrijfsafval voor recycling aangeboden.

Onze bezwaren tegen een statiegeldregeling op blikjes en plastiek flesjes zijn:

  • Bij het invoeren van statiegeld worden frituurbedrijven verplicht om de consument het statiegeld in rekening te brengen en ze na consumptie dit statiegeld terug te betalen. Daarnaast zullen frituurbedrijven ook een voorziening moeten maken voor de blikjes die de consument elders consumeert en ze vervolgens weer komt inleveren. Dit alles levert grote operationele en administratieve kosten op.
  • Daarmee worden lege drankenverpakkingen een waardestroom met alle risico’s van dien. Onzeker blijft het bovendien hoe het statiegeld met de cafetaria’s, snackbars en andere frituurbedrijven wordt verrekend, nog los van het feit dat wij daarmee het statiegeld voorfinancieren.
  • Tevens is het voor frituurbedrijven operationeel gezien een groot probleem. Lege, vieze verpakkingen moeten door ons ingenomen (extra handling kosten) en bewaard worden. Onhygiënisch en neemt veel ruimte in beslag.
  • Extra administratieve kosten. Registreren wat er aan verpakkingen inkomt en uitgaat. Belangrijk om dat nauwkeurig te doen, het gaat om een belangrijke waardestroom. Dus, hoge administratieve lasten, waar geen enkele positieve toegevoegde waarde tegenover staat.

Naar wij begrijpen is het bestrijden van zwerfafval de reden om het invoeren van statiegeld te overwegen. Ook wij zijn ons zeer bewust van dit maatschappelijke probleem. Professionele frituurbedrijven doen dan ook belangrijke (en succesvolle) inspanningen om in en om de locatie zwerfafval te voorkomen, met alle kosten van dien. Met het doorvoeren van statiegeld zullen onze locaties zeker niet schoner worden dan ze vandaag al zijn!

Samen met een aantal formulehuizen dienen we een dringend verzoek in bij staatssecretaris Mansveld van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, om de bestaande afspraken over zwerfafval te respecteren. Een beleid dat pas twee jaar geleden is afgesproken en waarvan de resultaten nu reeds zichtbaar zijn, dankzij de vele extra inspanningen die door het bedrijfsleven en de gemeenten in gang zijn gezet.

Statiegeld op flesjes en blikjes is niet alleen praktisch onuitvoerbaar, het heeft ook een duidelijke negatieve economische impact op onze branche. Een branche die de afgelopen jaren o.a. door de economische crises hard is geraakt. Vanwege de economische impact en de hoge administratieve lasten die aan invoering van het systeem verbonden zijn, sturen wij een afschrift van dit dringende verzoek ook aan minister Kamp van Economische Zaken.

Het doorvoeren van statiegeld op flesjes en blikjes fris en water moet voorkomen worden.