Veldhoven | 16 juli 2015

Radio 1 maakte vanmiddag de reuring in krokettenland wat luchtiger. Niet alles correct, maar de 'ruzie' tussen Royaan en ProFri wordt hiermee wel wat gerelativeerd.