Veldhoven | 8 februari 2016

De AD Friettest komt er weer aan! Van 1 t/m 23 maart gaat Paul Hovius met zijn consorten weer op pad. Via het AD roept de redactie haar lezers op om vóór 25 februari a.s. aan te geven waar volgens hen de lekkerste friet wordt verkocht. Bedrijven kunnen ook zichzelf opgeven, maar of je daadwerkelijk ook door het AD bezocht gaat worden is geheel aan de redactie.

Zoals bekend waren de afgelopen jaren niet alle collega's even blij met de behaalde scores. Kritisch beoordelen vinden we als vakvereniging niet erg. Dat houdt ons als professionele frituurders scherp en toont aan dat we onszelf geen moment van zwakte kunnen veroorloven. Het was vooral de manier waarop de redactie sommige scores van commentaar voorzag. Deze gingen in een aantal gevallen alle proporties te buiten.

Vakvereniging ProFri lanceerde het afgelopen jaar de website HetADgaattever.nl, waarmee zij de wijze van journalistiek bedrijven aan de kaak wilde stellen. Eerdere gesprekken hierover met de redactie van het AD mochten niet baten. In een paar dagen tijd kwamen via deze website ruim 1700 reacties binnen. 78% van de mensen die gereageerd hebben was het met de stelling van ProFri eens. Het AD gaat te ver in haar uitlatingen!

Ook wordt er door een aantal collega's getwijfeld of de friet overal wel onder de dezelfde condities wordt beoordeeld. Er zijn sterke aanwijzingen dat dit het afgelopen jaar niet overal op dezelfde wijze is gebeurd. Het maakt volgens hen nogal een verschil of de friet ter plaatse wordt geproefd en beoordeeld, of dat deze wordt ingepakt en meegenomen om vervolgens verderop in de auto te beoordelen.

Sommige collega's kiezen daarom het zekere voor het onzekere en vragen het AD dit jaar om hun bedrijf over te slaan. Het indienen van een dergelijk verzoek is het enige wat ondernemers op dit moment kunnen doen om te voorkomen dat er over hun bedrijf mogelijk negatieve uitlatingen worden gepubliceerd. Je kunt dus niet eerst afwachten of het AD jouw friet is komen testen, wat hiervan vervolgens het resultaat is én wat ze hierover gaan publiceren. Dan ben je te laat. Volgens eerdere uitspraken van de Raad voor Journalistiek mag het AD hier dan vrij over publiceren.  

Wil je zeker zijn dat je bedrijf niet wordt bezocht, stuur dan vóór 25 februari a.s. een mailbericht naar friettest@ad.nl. En geef in het bericht duidelijk aan waarom je niet bezocht wilt worden.

Hieronder tref je twee voorbeeldteksten aan die je hiervoor kunt gebruiken. Pas de tekst eventueel aan en plaats onderaan je naam, bedrijfsnaam, adres, postcode en plaats. Stuur een BCC naar info@profri.nl, zodat we zicht houden hoeveel collega's het AD te kennen hebben gegeven niet bezocht te willen worden.

Heb je verdere hulp nodig? Neem dan contact op met het secretariaat.

Lees de oproep van het AD: http://www.ad.nl/ad/nl/30880/AD-Friettest/article/detail/4238497/2016/02/04/AD-Friettest-2016-Waar-eet-u-de-lekkerste-friet.dhtml.

 


Voorbeeldtekst indien je nog niet eerder bezocht bent door het AD


 

Aan AD Friettest
De heer Paul Hovius

friettest@ad.nl

Geachte heer Hovius,

Met deze e-mail wil ik u laten weten dat ik niet bezocht wil worden in het kader van de jaarlijkse AD Friettest.

Dit is niet omdat ik geen lekkere frietjes verkoop, maar omdat ik grote moeite heb met de manier waarop u sommige behaalde scores toelicht. Kritisch beoordelen is niet erg. Dat houdt ons als professionele frituurders scherp en toont aan dat we onszelf geen moment van zwakte kunnen veroorloven. Maar met sommige commentaren richt u onnodig schade aan bij bedrijven en kwetst u ondernemers, medewerkers en soms ook de klanten die er komen. Ik wil dit risico niet lopen, omdat wanneer mijn frietje bij u niet in de smaak zou vallen, het mijn bedrijf kan schaden.

Ik verzoek u dringend mijn keuze te respecteren en mijn bedrijf niet te bezoeken voor deze test. Mijn klanten zijn prima in staat om zelf aan te geven wanneer mijn friet een keer minder lekker is. Friet is en blijft tenslotte een product van Moeder Natuur.

Graag ontvang ik een bevestiging van ontvangst van dit bericht.

Ik wens u veel succes met uw rondgang langs de bedrijven van mijn collega's.

Met vriendelijke groet,

<NAAM>
<BEDRIJF>
<ADRES>
<POSTCODE EN PLAATS>

 


Voorbeeldtekst indien je het afgelopen jaar bezocht bent door het AD


 

Aan AD Friettest
De heer Paul Hovius

friettest@ad.nl

Geachte heer Hovius,

Met deze e-mail wil ik u laten weten dat ik niet meer bezocht wil worden in het kader van de jaarlijkse AD Friettest.

Dit is niet omdat ik geen lekkere frietjes verkoop, maar omdat ik grote moeite heb met de manier waarop u mijn score het afgelopen jaar heeft toegelicht. Kritisch beoordelen is niet erg. Dat houdt mij scherp en toont aan dat we onszelf geen moment van zwakte kunnen veroorloven. Maar met uw commentaar heeft u onnodige schade aangericht aan mijn bedrijf. Ik wil dit risico niet meer lopen, omdat wanneer mijn frietje opnieuw bij u niet in de smaak zou vallen, het mijn bedrijf weer onnodig zou kunnen schaden. Ook wil ik voorkomen dat u met uw commentaren mijn medewerkers en mogelijk mijn klanten kwetst.

Ik verzoek u dringend mijn keuze te respecteren en mijn bedrijf niet opnieuw te bezoeken voor deze test. Mijn klanten zijn prima in staat om zelf aan te geven wanneer mijn friet een keer minder lekker is. Friet is en blijft tenslotte een product van Moeder Natuur.

Graag ontvang ik een bevestiging van ontvangst van dit bericht.

Ik wens u veel succes met uw rondgang langs de bedrijven van mijn collega's.

Met vriendelijke groet,

<NAAM>
<BEDRIJF>
<ADRES>
<POSTCODE EN PLAATS>