Veldhoven | 17 februari 2016

Samen met 3 andere horecaverenigingen hebben we Minister Schippers een brief gestuurd waarin we haar verzoeken om de invoering van de nieuwe Hygiënecode voor de horeca uit te stellen naar aanleiding van klachten over Koninklijke Horeca Nederland als codehouder.

In deze brief vragen wij de minister om KHN aan te spreken op diens verantwoordelijkheid als houder van de Hygiënecode voor de horeca. Wij vragen haar ook om KHN te sommeren de prijsstelling direct aan te passen en tot terugbetaling te dwingen aan die afnemers die voor de Hygiënecode meer dan de kostprijs hebben betaald. Deskundigen schatten de maximale kostprijs bij deze oplage op circa 15 euro per exemplaar.

Mocht KHN hier niet aan willen voldoen, dan hebben we de minister gevraagd KHN het houderschap te ontnemen en dit onder te laten brengen binnen een onafhankelijke stichting, waarin ook de andere verenigingen en belanghebbenden vertegenwoordigd zijn. We hebben de minister gevraagd om tot die tijd de ingangsdatum van de nieuwe code uit te stellen.

Wij willen voorkomen dat er meerdere Hygiënecodes voor de horeca ingediend gaan worden. Dit zou de rol van het Regulier Overleg Warenwet en het werk van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ernstig bemoeilijken. Het hebben van één code is voor iedereen van belang, maar dan wel een die toegankelijk is voor alle gebruikers, ook digitaal.

Om te zorgen dat onze leden per 1 april 2016 in elk geval kunnen voldoen aan de dan geldende HACCP-richtlijnen, komt het Nederlands Frituurcentrum in de tweede helft van maart met een Voedsel Hygiëne handboek voor professionele frituurbedrijven. Ook de andere 3 verenigingen zorgen ervoor dat hun achterban tijdig kunnen beschikken over een passend handboek.

Lees hier de volledige inhoud van de brief aan mevrouw Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.