Veldhoven | 29 februari 2016

Laten we vooropstellen dat we als vakvereniging blij zijn met initiatieven zoals de AD Friettest en bijvoorbeeld de Cafetaria Top 100. Dergelijke activiteiten georganiseerd door derden brengen ons frietje en professionele frituurbedrijven eens op een andere manier onder de aandacht bij de consument dan gebruikelijk. Want geheel onterecht associeert de media ons frietje te vaak met vet en ongezond voedsel. Een hardnekkig misverstand wat we als vakvereniging graag uit de weg willen ruimen. Het feit dat je voedsel frituurt wil nog niet zeggen dat het daarmee ongezond wordt.

Met het jaarlijks uitbrengen van de AD Friettest, maakt deze landelijke krant er gelukkig ook iedere keer een feestje van. Net zoals bij de Oliebollen- en Haringtest kijken veel lezers ook uit naar de Friettest. Rondom de uitslag worden - naast kritische noten – door de redactie vooral lovende woorden geuit en zorgen ze ieder jaar in een speciale bijlage bij de zaterdageditie voor leuke artikelen en wetenswaardigheden over ons frietje.

Journalistieke vrijheid
Contacten met de Raad voor Journalistiek hebben ons geleerd dat veel commentaren vallen onder journalistieke vrijheid. Toch zijn wij van mening dat de redactie met sommige commentaren te ver over de grenzen van fatsoen heen gaat. Kritisch beoordelen? Prima, dat houdt ons als professionele frituurders scherp en toont aan dat we onszelf geen moment van zwakte kunnen veroorloven. De onvoldoendes hebben we dan ook gewoon te incasseren. Want als de friet niet goed is, dan is het niet goed.

De uitlatingen zoals 'Friet deskundig verziekt', 'Een ronduit smerige bijsmaak' of 'Deze friet kan zo de afvalbak in', die als voorbeeld genoemd worden in het artikel in Snackkoerier van 26 februari jl., kunnen en willen we niet voorkomen. Journalistieke vrijheid heet dat. We hebben als vakvereniging vooral problemen met uitspraken als: 'De hele treurnis van de wijk komt samen in deze cafetaria, zittend achter een bord frikandellen als avondmaal'. Of het verzorgingstehuis wat door redacteur Paul Hovius erbij wordt gehaald, dat volgens hem al lang niet meer gelucht is. Dit zijn uitspraken die volgens ons en de ruim 1300 respondenten op de website HetADgaattever.nl niet kunnen.

Je hebt friet en je hebt friet
De afgelopen edities tonen aan dat het testpanel sterk bevooroordeeld is over friet die niet zelf gesneden en voorgebakken wordt. Niet alleen om deze reden zijn wij van mening dat het AD zich zou moeten beperken tot de ambachtelijke frietbakkers. Dus bedrijven die zelf hun friet snijden én voorbakken. Het AD vergelijkt appels met peren.

Het is niet bij iedereen bekend dat friet geleverd door de grote aardappelverwerkende bedrijven eerst wordt geblancheerd alvorens ze wordt voorgebakken. Hierdoor zorgen producenten dat het acrylamidegehalte in het eindproduct wordt beperkt. Sinds een aantal jaren zijn zij op basis van Europese afspraken verplicht om hiertoe maatregelen te treffen. We hebben dus te maken met twee totaal verschillende procedés bij het bereiden van friet die niet zomaar met elkaar vergeleken kunnen worden.

Voor de editie van 2016 wilde de redactie weten wie welke friet heeft, echt verse friet of voorgebakken friet geleverd door een aardappelverwerkend bedrijf. Mogelijk dat deze extra vraag met het voorgaande te maken heeft. We wachten af. Wij zijn in elk geval blij met de keuze van het AD om alle bedrijven tenminste 2 x te bezoeken. Een hele verbetering! Nu nog een opsplitsing van de test en bij de commentaren beperken tot het beoordelen van de friet.

 

Kijk voor meer informatie over Acrylamide in de kennisbank van het Nederlands Frituurcentrum: Frituurcentrum.nl/kennisbank/acrylamide