Veldhoven | 20 mei 2016

Op de aardappelmarkt is de prijs van frietaardappelen sterk aan het stijgen (zie grafiek). De aardappelsector denkt zelfs dat er dit jaar records verbroken gaan worden. De 4 grootste aardappelverwerkende bedrijven (Aviko, Farm Frites, McCain en Lamb Weston) kunnen de alsmaar toenemende buitenlandse vraag naar friet nauwelijks aan en breiden hun productiecapaciteit in rap tempo uit. Hun aandacht lijkt steeds meer richting export te gaan en focussen een aantal aardappelverwerkers zich meer en meer op het retailkanaal. Volgens insiders draagt dit afzetkanaal - door minder schakels in de keten en grotere volumes – beter bij aan de bedrijfsresultaten dan de afzet via het cafetariakanaal, een omzetcategorie die al jarenlang onder druk staat.

De afgelopen weken kregen we als vakvereniging opnieuw aanwijzingen dat sommige aardappelverwerkers het professionele frituurkanaal steeds minder belangrijk vinden en vooral bezig zijn met het veiligstellen van hun bedrijfsresultaten voor de korte termijn. Deze ontwikkeling heeft helaas gevolgen voor hun bijdrage aan de organisatie van de jaarlijkse Nationale Week van de Friet.

Ondanks de verschuiving van de aandacht blijven de grote vier (samen goed voor 92% van de Nederlandse markt) elkaar in het out-of-home kanaal beconcurreren. Mede door de afgesloten termijncontracten lijkt deze strijd vooralsnog gunstig uit te pakken voor de prijs van een doos friet wat momenteel door cafetariaondernemers betaald wordt. Maar we zullen met een prijsverhoging in de nabije toekomst wel degelijk rekening moeten houden. Wel moeten we er voor waken dat de verschillende schakels in de keten geen misbruik gaan maken van de situatie; schakels die met een extra verhoging hun marges willen verbeteren.

Sommige leden hebben ontdekt dat niet alleen het overstappen van energieleverancier en verzekeraar zich loont, maar ook het overstappen van frietleverancier. De overstap naar zelf snijden en voorbakken is voor velen niet haalbaar, maar wordt wel door steeds meer leden overwogen.

Afbeelding Aardappelmarkt voor de friet volop in beweging