Veldhoven | 7 juni 2016

Op de besloten Facebookpagina voor de leden van vakvereniging ProFri (Frietbook) is er door veel leden gereageerd op de vraag die het secretariaat eerder dit jaar de leden had voorgelegd. De vraag ging over het reinigen van afzuiginstallaties en met name de achter- en/of bovenliggende luchtkanalen. Het vet wat in frituurlucht zit kan zich vasthechten aan de wanden van de afvoerkanalen en op horizontale delen kan het zelfs ophopen. Deze vraag is door de advocaat van de betreffende collega aan de vakvereniging voorgelegd, die door de verhuurder aansprakelijk is gesteld voor de schade aan het pand door een brand. Volgens de verhuurder heeft de betreffende collega als huurder verwijtbaar gehandeld door het niet zorgvuldig laten reinigen van het hele afvoerkanaal. De rechtszaak in deze loopt nog.

De reacties toonden aan dat er op dit vlak veel onduidelijkheid bestaat en dat bij de meeste collega's niet altijd het gehele afvoerkanaal wordt schoongemaakt, maar dat het reinigen in veel gevallen zich beperkt tot de afzuigkap en de ventilatoren. De afvoerkanalen zelf worden in de meeste gevallen niet gereinigd. Vaak omdat deze niet goed bereikbaar zijn of dat men denkt dat dit niet nodig is.

Gebleken is dat sommige verzekeraars een extra voorwaarde hebben opgenomen in hun clausules. En dat de verzekerde nu verplicht is om minstens eenmaal per jaar de gehele installatie (dus ook de afvoerkanalen) te laten inspecteren en zo nodig te laten reinigen. ProFri adviseert daarom alle professionele frituurders om hun polisvoorwaarden hierop na te kijken en zo nodig actie te ondernemen.

Via dezelfde post op Facebook werden door verschillende leden de C&R Group en Pierik Horeca Techniek genoemd als betrouwbare partijen als het gaat om het reinigen, onderhouden en repareren van afzuiginstallaties én vetkanalen. Daarnaast leveren deze twee bedrijven ook andere diensten op het gebied van installatie en onderhoud.

ProFri heeft met deze twee partijen gesproken en de referenties nagetrokken. Beide bedrijven worden van harte aanbevolen.

Kijk hier voor meer informatie over deze twee bedrijven