Veldhoven | 2 juni 2017

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2017. Verder gaat de leeftijd voor het wettelijk volwassenminimumloon van 23 naar 22 jaar. Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21 jarigen gaat extra omhoog. Werkgevers kunnen voor deze extra verhoging compensatie krijgen via het minimumjeugdloonvoordeel (voor meer informatie zie de factsheets hieronder).

Het wettelijk minimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2017:

 • € 1.565,40 per maand;

 • € 361,25 per week;

 • € 72,25 per dag.

Vanaf 1 januari 2018 zullen de regels voor het stukloon en voor meerwerk gaan veranderen. Verder is het de bedoeling dat op 1 juli 2019 de minimumloonleeftijd naar 21 jaar gaat. Ook gaat in 2019 het minimum­jeugdloon voor 18- tot en met 20-jarigen omhoog.

In verband met de hierboven genoemde veranderingen staan hieronder een aantal factsheets met belangrijke informatie voor werknemers en werkgevers gepubliceerd. Deze zijn opgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De eerste factsheet is bedoeld voor werknemers en de twee andere voor werkgevers.

Advies van ProFri:
Bespreek de gevolgen voor jouw bedrijf met je account of adviseur. Leden van ProFri kunnen ook terecht bij het secretariaat van de vakvereniging.

Nog geen lid? Misschien een mooi moment om dat nu te worden!

12 REDENEN OM LID TE WORDEN VAN PROFRI

 

 • Factsheets veranderingen minimumloon per 1 juli 2017
  Per 1 juli 2017 en 1 januari 2018 veranderen de regels voor het minimumloon. Deze factsheet geeft een overzicht van de veranderingen voor werknemers.


 • Factsheet minimumjeugdloon voor werkgevers
  De leeftijd voor het volwassen minimumloon gaat op 1 juli 2017 omlaag van 23 naar 22 jaar. Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen gaat omhoog. In deze factsheet leest u welke veranderingen van het minimumjeugdloon plaats zullen vinden en hoe werkgevers gecompenseerd kunnen worden voor de hogere loonkosten die de stijging van het minimumjeugdloon met zich mee kan brengen.


 • Factsheet meerwerk voor werkgevers
  Als werkgever moet u uw werknemers betalen voor de uren die zij werken. Als zij extra uren werken (het zogeheten meerwerk) moet u uw werknemers zo betalen dat zij gemiddeld minstens het minimumloon verdienen voor die gewerkte uren. In deze factsheet leest u welke veranderingen de wijzigingen van het minimumloon per 1 juli 2017 voor het meerwerk met zich mee zal brengen.