Veldhoven, 15 juni 2017

Vakvereniging ProFri roept ondernemers op deel te nemen

Het Nederlands Frituurcentrum doet in opdracht van vakvereniging ProFri onderzoek naar bakwanden en frituurovens. ProFri wil met dit onderzoek inzichtelijk krijgen hoe de ervaringen van ondernemers zijn met hun frituurovens en bakwanden. Op verschillende forums, waaronder Frietbook, geven frituurondernemers regelmatig te kennen dat ze kampen met kapotte en lekkende ketels. Hoewel dit een reden is voor het bakwandenonderzoek, blijft het hiertoe niet beperkt.

ProFri en het Frituurcentrum willen het onderzoek breder trekken dan alleen deze manco's. Daarom roepen de organisaties alle frituurondernemers op (ook niet-leden van ProFri) om zich te melden als ze hun ervaringen over bakwanden en de service willen delen. Het Frituurcentrum zegt hierover: "We willen niet alleen ondernemers bevragen die problemen hebben of hadden, maar ook ondernemers die tevreden zijn."

Vragenlijst
Het Frituurcentrum gaat eerst inventariseren welke ondernemers mee willen werken aan het bakwandenonderzoek. "Zodra we dit in beeld hebben, ontvangen de personen die zich hebben aangemeld een link naar een vragenlijst. Mogelijk worden ze na het invullen van de enquête ook telefonisch benaderd voor aanvullende vragen."

Meedoen
Ondernemers kunnen zich voor deelname aan het bakwandenonderzoek aanmelden via www.frituurcentrum.nl/bakwandenonderzoek.