Veldhoven, 14 juli 2017

CBS-cijfers tonen dat horeca-, fastservice- en frituurbedrijven ver achterblijven

"Frituur- en fastservicebedrijven moeten een flinke inhaalslag maken met opleidingen. We blijven ver achter bij andere branches." Dat zegt Frans van Rooij van de Vereniging Professionele Frituurders. Hij reageert hiermee op het onderzoeksrapport dat deze week door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werd gepubliceerd. "Ruim 8 van de 10 bedrijven in Nederland biedt zijn medewerkers bedrijfsopleidingen aan. Frituur- en andere fastservicebedrijven blijven hierbij ver achter. Als we niet uitkijken, raken we achterop bij horecabedrijven die het opleidingsniveau wel bevorderen."

Het aanbod van bedrijfsopleidingen in Nederland groeit. 85 procent van alle bedrijven biedt cursussen/opleidingen aan. In 2010 lag dit percentage op 79 procent. Ondanks deze groei van opleidingsmogelijkheden, blijkt uit het CBS-onderzoek ook dat kleinere bedrijven achterblijven. Bij (middel)grote bedrijven biedt zelfs 95 procent of meer opleidingen aan. Van alle branches die het CBS onderscheidt, scoort de horeca met 60 procent het laagst. Van Rooij: "Ik weet eigenlijk wel zeker dat onze frituur- en fastservicebranche nog onder dit horecagemiddelde scoort."

"Mag niks kosten"
Nog slechter scoort de horeca als het om specifiek beroepsgerichte cursussen/opleidingen gaat. Dan blijft het percentage steken bij 30. Bovendien komt de horeca ook het slechtst uit de bus als het gaat om de cursuskosten. Volgens het CBS geeft de horeca gemiddeld maximaal 700 euro uit aan cursuskosten voor een medewerker. "Het is voor mij geen verrassende uitkomst," zegt Van Rooij. "Het mag eigenlijk niks kosten. Maar zelfs als het weinig kost, zoals de e-learningmodules die het Nederlands Frituurcentrum heeft ontwikkeld, wordt er nog maar beperkt gebruik van gemaakt."

Betere branche
"Hoe meer je weet, hoe leuker het wordt." Dat is al sinds jaar en dag de slogan van Fastserviceopleidingen.nl. Deze portal is de verbindende schakel tussen mbo-beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Van Rooij: "Opleidingen leiden op termijn tot een betere branche. Immers, als je medewerkers helpt om zich verder te ontwikkelen, kun je talent op termijn behouden voor de sector. Daar wordt iedereen beter van." Maar ook op de korte termijn werpen opleidingen vruchten af. Van Rooij: "Als medewerkers niet alleen weten 'hoe' iets moet, maar ook 'waarom', dan gaan ze beter functioneren. En dit simpele feit zet zich direct om in betere bedrijfsresultaten. Opleiden loont gegarandeerd!"

Werken aan vakmanschap
Via het platform 'Werken aan Kennis en Vakmanschap' maakt het Nederlands Frituurcentrum in opdracht van vakvereniging ProFri cursussen/opleidingen voor medewerkers (en ondernemers) zeer toegankelijk. "Wij bieden werknemers een digitale leeromgeving. Die kunnen ze 24/7 gebruiken, dus wanneer het hen schikt. Zelfstandig te doorlopen - en aan sommige e-learningmodules koppelen we een e-coach. En voor de werkgevers zijn de kosten laag en blijven de verletkosten beperkt. De medewerkers hoeven voor dit soort opleidingen immers niet de schoolbanken in en dus niet weg uit het bedrijf."

Via de stichting waar het Fastservice Opleidingscentrum en de portal Fastserviceopleidingen.nl onder vallen, probeert Van Rooij de aansluiting met het middelbaar beroepsonderwijs voor de toekomst te waarborgen. SVO vakopleiding food is op dit moment de onderwijsinstelling waarmee wordt samengewerkt.

Kijk voor de opleidingsmogelijkheden in de frituur- en fastservicesector op www.werkenaankennisenvakmanschap.nl en www.fastserviceopleidingen.nl