VOORZITTER VAKVERENIGING PROFRI:

Beste collega's,

Nieuwe Horeca Nederland (NHN) is de nieuwe werkgeversvereniging die het afgelopen jaar is ontstaan vanuit vakvereniging ProFri. Veel leden gaven te kennen dat het tijd is voor een eigen cao, waarmee ze naast kennis en vakmanschap ook hun goed werkgeverschap tentoon kunnen spreiden. Omdat ProFri bij de oprichting gekozen heeft voor een positie als zelfstandige en onafhankelijke vakvereniging, hebben we als bestuur besloten om mee te werken aan de oprichting van deze nieuwe werkgeversvereniging. Dus de activiteiten van ProFri blijven zich richten op kennis en vakmanschap, het bevorderen ervan en zichtbaar maken in de richting van de consument. NHN gaat als werkgeversvereniging ijveren voor een cao of een aanvulling hierop, die beter werkbaar is voor eigentijdse horecabedrijven met veel tijdelijke krachten en die meer zekerheid gaat bieden aan medewerkers die meer zekerheid willen. Daarnaast gaat NHN haar activiteiten richten op het ontwikkelen en behouden van talent en gaat op de bres voor de branche. Dus ook voor jou als ondernemer en werkgever in de frituursector. Samen met NHN staan we voor goed werkgeverschap. En bij goed werkgeverschap hoort een goede cao, waarmee de sector haar positie als werkgever op de arbeidsmarkt kan gaan verbeteren. Aangezien een samenwerking met KHN de afgelopen jaren niet van de grond is gekomen en de nieuwe cao, die KHN met CNV per 1 januari 2018 is overeengekomen, deze positie niet snel zal verbeteren, roepen we alle ondernemers die dit ook vinden op zich bij deze nieuwe organisatie aan te sluiten.

Juridisch advies en hulp bij personeelsaangelegenheden

Ongeveer een kwart van onze leden heeft een dubbel lidmaatschap. Naast het ProFrilidmaatschap zijn ze ook lid van de werkgeversvereniging KHN, VCHO of NHG. Zij geven aan dit onder meer te doen voor het juridische advies dat gegeven wordt en voor de deskundig hulp die geboden wordt in het kader van personeelszaken. Wil je voortaan ook geholpen worden bij personeelsaangelegenheden of bij de vereniging terecht voor juridisch advies? Word dan nu voordelig lid van Nieuwe Horeca Nederland (NHN). Voor slechts 120 euro meer kun je dan als ProFri-lid voortaan via het secretariaat van de vakvereniging ook gebruikmaken van een speciale helpdesk. Vijf dagen per week kun je een team van HR-adviseurs benaderen voor tips en advies en kun je er terecht met al je vragen over de nieuwe cao die binnenkort algemeen bindend wordt verklaard, verzuim, verlof, lonen en wettelijke regels. Ook voor arbeidsjuridisch advies en het opvragen van standaard documenten zoals arbeidsovereenkomsten, regelingen, protocollen en brieven staat deze gespecialiseerde helpdesk voor je klaar.

Ga naar www.nieuwehorecanederland.nl en meld je aan voor een dubbel lidmaatschap

Met vriendelijke groet,

Hans Hus
Voorzitter vakvereniging ProFri