Veldhoven, 24 september 2018

QBTEC in Woerden, eigenaar van ovenmerk Kiremko, spant een kort geding aan tegen vakvereniging ProFri en het Nederlands Frituurcentrum. QBTEC eist op vier punten rectificatie van een artikel over lekkage van frituurketels, een artikel dat is gepubliceerd in vakblad Frituurwereld. In het bewuste artikel belichten het Frituurcentrum en ProFri de uitkomsten van een onderzoek naar frituurovens dat ze eerder in gang zetten. Uit dit onderzoek en veldwerk bleek dat met name HR-frituurketels van Kiremko veelvuldig kampen met mankementen die tot lekkage (kunnen) leiden. Het kort geding dient vrijdag 5 oktober in Den Bosch.

Ketelclaim

Over de eis van QBTEC en de ketellekkage zegt Frans van Rooij namens de gedaagden: "Wij zijn uitermate zorgvuldig te werk gegaan. Toen ons ter ore kwam dat er bij leden en andere frituurondernemers er een groot probleem bestaat met de HR-ketels van Kiremko, tuigden we met medeweten van QBTEC eerst een algemeen verkennend bakwandonderzoek op. Vervolgens bleek dat dit probleem niet alleen in Nederland, maar ook bijvoorbeeld in België speelt. Bij onze zuiderburen hebben wij ons op de hoogte gesteld en verder bij tientallen individuele ondernemers. Daarop zijn wij het gesprek met de directie van QBTEC verder aangegaan. Onze inzet was dat ondernemers die ketels moesten vervangen of nog moeten vervangen schadeloos worden gesteld. In eerste instantie waren de gesprekken constructief en bemoedigend. Maar liepen helaas vlak voor de zomer vast en konden we op dat moment niet anders dan onze achterban informeren over onze eerste bevindingen."

Vakvereniging

De “ketelkwestie” kwam aan de orde tijdens de ledenvergadering van ProFri, maandag 24 september in Houten. Van Rooij: “Dat het zover heeft moeten komen is ontzettend vervelend. Blij ben ik met de grote steun die we in Houten van de leden kregen .” Over het kort geding zegt Van Rooij: “Samen met het bestuur zie ik het kort geding met vertrouwen tegemoet. De door ProFri ondernomen stappen in deze kwestie kunnen naar mijn overtuiging de eisen van QBTEC weerstaan.”