Beste Frituurprofessionals,

In uitingen op onze websites, in e-mails, in interviews en in het magazine Frituurwereld hebben wij te kennen gegeven dat:

1. er een groot probleem bestaat met de HR-ketels van Kiremko;

2. ook de nieuwe ketels van Kiremko hetzelfde gebrek vertonen;

3. het niet de vraag is of de Kiremko-ketels gaan lekken, maar wanneer;

4. de fabrikant van Kiremko-ketels heeft bevestigd dat het aantal klachten en garantieclaims met betrekking tot lekkende ketels ook naar zijn mening te hoog is.

Deze conclusies hebben wij getrokken op basis van een door het Nederlands Frituurcentrum uitgevoerd verkennend onderzoek en op basis van een in België uitgevoerd onderzoek.

Bij vonnis van 1 november 2018 van de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant zijn wij veroordeeld deze conclusies te rectificeren, aangezien het verkennend onderzoek deze conclusies niet rechtvaardigt, althans door ons niet is aangetoond dat de uitkomsten van het verkennend onderzoek deze conclusies rechtvaardigen.

Het door de Belgische deskundige uitgevoerde onderzoek is bovendien buiten medeweten en zonder medewerking van de fabrikant van Kiremko-ketels uitgevoerd en kan om die reden niet als onafhankelijk en representatief worden aangemerkt.

Ten slotte ontkent de fabrikant van Kiremko-ketels erkend te hebben dat het aantal klachten en garantieclaims met betrekking tot lekkende ketels ook naar zijn mening te hoog is.

Namens de Vereniging Professionele Frituurders en
het Nederlands Frituurcentrum B.V.,
Frans van Rooij

 

>> TEKST RECTIFICATIE <<