Leden en bestuur hakken knopen door tijdens extra ALV

Veldhoven, 12 december 2018

Vakvereniging ProFri hakte deze week tijdens een extra Algemene ledenvergadering in Zwijndrecht knopen door voor de nabije toekomst. De directe aanleiding was de gerechtelijke uitspraak over de kwestie rond lekkende frituurketels, waarbij ProFri werd veroordeeld tot een rectificatie. Voor de verdere afhandeling van het onderzoek en eventuele schadeclaims roept ProFri een aparte stichting in het leven.

Tijdens de extra ALV introduceerde de vakvereniging bovendien zijn nieuwe ledenpakketten ProFri Plus en ProFri Pro. Verder lichtte het bestuur de plannen toe om een eigen alternatief te ontwikkelen voor de onlangs geschrapte Cafetaria Top 100.

Ketelkwestie
ProFri gaat de kwestie van de lekkende frituurketels onderbrengen in een aparte stichting, de Stichting Ketelkwestie. Het probleem van lekkage van frituurketels kwam naar voren uit een verkennend bakwandonderzoek dat de vakvereniging op aandringen van de leden in 2017 opstartte. Deze zomer werd het vervolgonderzoek gestart en zal naar verwachting eind 2019 door de Stichting Ketelkwestie worden afgerond.

Het besluit om de kwestie los te koppelen van ProFri volgt op een gerechtelijke uitspraak. Op 1 november oordeelde de rechter dat vier uitspraken over frituurketels van QBTEC/Kiremko, onder andere gedaan in bondsblad Frituurwereld, moest rectificeren. De rechter stelde echter ook dat “indien het juist is dat QBTEC frituurinstallaties op de markt brengt waarvan de ketels van slechte kwaliteit zijn, zodat zij gaan lekken, dit in beginsel een misstand is die publiekelijk aan de kaak mag worden gesteld”. Zodra de Stichting Ketelkwestie is opgericht zal ProFri het complete dossier overdragen.

Vanwege de onvoorziene juridische kosten als gevolg van de ketelkwestie en het kort geding, moest ProFri voor 2019 een nieuwe begroting opstellen en die van 2018 bijstellen. Deze zijn tijdens de extra ALV voorgelegd aan de leden. ProFri kon de begrotingen sluitend maken onder meer doordat bestuursleden gedurende drie jaar afzien van het innen van presentiegelden en reiskostenvergoedingen.

Nieuwe ledenpakketten
Mede op initiatief van ProFri is in 2017 Nieuwe Horeca Nederland (NHN) in het leven geroepen. Via NHN wilde ProFri zijn leden (en andere horecaondernemers) persoonlijk advies kunnen bieden ten aanzien van bijvoorbeeld juridische en personele kwesties. Tijdens de extra ALV kondigde de vakvereniging aan de verdere oprichting van NHN te staken. Het stoppen van NHN is mede ingegeven door een sterkere focus op de kernactiviteiten van vakvereniging ProFri. Wel introduceerde ProFri nieuwe ledenpakketten. De leden kunnen voortaan kiezen tussen de pakketten ProFri Basis, ProFri Plus en ProFri Pro. Wie prijs stelt op bijvoorbeeld advies op maat over personele zaken of eerstelijns juridisch advies, kan voortaan zijn basislidmaatschap opwaarderen.

Alternatief voor Cafetaria Top 100
Verder onderzoekt ProFri de komende maanden of het wenselijk en mogelijk is te komen met een eigen classificatiesysteem voor Nederlandse frituurbedrijven. De vakvereniging neemt dit initiatief mede omdat er een gat ontstaat, nu uitgeverij Vakmedianet stopt met de jaarlijkse Cafetaria Top 100. ProFri bekijkt of zijn eigen Goed Gefrituurd Keurmerk de basis kan vormen van een nieuw classificatiesysteem, overigens zonder ranking zoals bij de Cafetaria Top 100.

Naast het Goed Gefrituurd Keurmerk, betrekt ProFri ook zijn initiatieven Met Goud Bekroond (ambachtelijke specialiteiten) en Meesterfrituurder (hoogste graad van frituurvakbekwaamheid) bij de inventarisatie. Indien het nieuwe classificatiesysteem haalbaar is, zal voor de uitvoering een aparte organisatie in het leven worden geroepen. ProFri staat voor ogen om de classificaties jaarlijks bekend te maken tijdens een gala-editie van zijn vakevenement Frituurwereld Event. Nadrukkelijk is de bedoeling om de classificatie ook onder de aandacht te brengen van de Nederlandse consument.