In het bestuur is afgelopen voorjaar een vacature ontstaan. Het bestuur heeft Harald van Ballegooijen (lid van de kascommissie) gevraagd om deze vacature tijdelijk in te vullen, zodat het bestuur voltallig zou blijven. Het bestuur draagt hem tijdens de jaarvergadering van 30 september a.s. voor als nieuw bestuurslid. Indien voor aanvang van de jaarvergadering geen andere leden worden voorgedragen, wordt de vergadering gevraagd om tot benoeming van Van Ballegooijen over te gaan. Indien er voor aanvang van de vergadering wel een kandidaat of meerdere kandidaten worden voorgedragen, dan zal er tijdens de vergadering worden gestemd. Voor de wijze van voordragen wordt verwezen naar de statuten en het huishoudelijk reglement. 

Aankondiging vertrek voorzitter 
Tijdens de komende jaarvergadering zal Hans Hus zijn vertrek als voorzitter aankondigen. Na twee intensieve termijnen van 4 jaar stopt Hans Hus in 2020 als voorzitter van de vakvereniging. Dit betekent dat tijdens de jaarvergadering in 2020 er een nieuwe voorzitter gekozen moet worden. Het bestuur gaat op zoek naar een geschikte kandidaat voor deze functie. Leden die vinden dat deze voortrekkersrol bij hem of haar past kunnen dit aangeven bij het bestuur. Gesprekken met mogelijke kandidaten zullen met discretie worden gevoerd.