Drie vakorganisaties in de horeca verzoeken minister Wouter Koolmees om een regeling voor de vergoeding van doorlopende vaste lasten. Namens 8800 ondernemers dringen ProFri, VCHO en het IJscentrum aan op een regeling voor de vergoeding van bedrijfsschade. Zij vrezen dat de ondernemers in de problemen komen als vaste kosten doorlopen, terwijl de omzet vrijwel nihil is.

De drie brancheclubs laten de minister van sociale zaken en werkgelegenheid weten blij te zijn met de verruimde vergoeding van 90 procent voor personeelslasten. "Echter, naast de personeelskosten worden ondernemers geconfronteerd met meer structurele en dus doorlopende kostenposten. Zoals: huur, financieringskosten, energie, de resterende 10 procent loonkosten, verzekeringen en administratieve kosten en ander zaken."

Bedrijfsschade
"Samen noemen wij dit de totale bedrijfsschade. Wij vragen de overheid dan ook deze bedrijfsschade gedeeltelijk te compenseren tot de schade hersteld is, om zo de continuïteit van de bedrijfsvoering en ook het banenbehoud te waarborgen."

Inkomenssteun
Ook roepen de organisaties de minister op te komen tot een bijstandsregeling die vergelijkbaar is met steun aan zzp'ers. "De zzp'ers zijn nu verzekerd van een minimum inkomen. Maar hoe is het geregeld voor ondernemers die vaak werken in de rechtsvorm van eenmanszaak, VOF en BV? Wij roepen u op om tot een vergelijkbare regeling te komen voor deze groep ondernemers."

8800 ondernemingen
Vereniging Chinese-Aziatische Horeca Ondernemers (VCHO, 2500 ondernemingen), vakvereniging ProFri (5700 frituurspeciaalzaken) en Ambachtelijk IJscentrum (600 ijssalons) hopen op een spoedige regeling om de totale bedrijfsschade te compenseren; niet alleen voor de leden, maar voor alle betrokken ondernemers. Ook andere organisaties in de horeca verzoeken om soortgelijke maatregelen.