Veldhoven, 27 maart 2020

Als cafetaria- of snackbarhouder hoort jouw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19). Je lijdt directe schade door de maatregelen. Je komt daarom via de Beleidsregel Tegemoetkoming Ondernemers getroffen sectoren COVID-19 een eenmalig in aanmerking voor een tegemoetkoming van 4000 euro.

Ondernemers zijn vrij in het doel van besteding. De regeling staat ook open voor een grotere groep ondernemers.

Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze staan duidelijk op de website van de overheid. Voor zover wij kunnen overzien komen alle cafetaria's en snackbars en de meeste andere frituurspeciaalzaken voor deze regeling in aanmerking. Stuit je toch op problemen, neem dan contact op met het secretariaat.

Aanvragen: periode en proces
Je hebt 3 maanden om de tegemoetkoming aan te vragen. Dit kan vanaf vrijdag 27 maart 2020 16:30 uur t/m vrijdag 26 juni 17:00 uur. Je kunt alleen online aanvragen.
Bekijk het aanvraagproces: van voorbereiden en aanvragen, tot wat er na uw aanvraag gebeurt.

Alle informatie over deze regeling is te vinden op: RVO.nl - Tegemoetkoming schade COVID-19