Veldhoven, 31 maart 2020

Ondernemers die door de coronacrisis hun omzet zien dalen, kunnen vanaf 6 april bij uitkeringsinstantie UWV een aanvraag indienen om de loonkosten tot maximaal 90 procent vergoed te krijgen, maakt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) dinsdag bekend.

De regeling, voluit de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW), moet ervoor zorgen dat zo veel mogelijk mensen hun baan behouden nu de economie in veel sectoren is stilgevallen.

Ondernemers die hun omzet zien dalen, kunnen zich hier vanaf volgende week maandag voor inschrijven. Is die daling bijvoorbeeld 100 procent, dan wordt 90 procent van de loonkosten door de overheid betaald.

Daalt de omzet met de helft, wordt 45 procent van de salarissen vergoed. Zodra de aanvraag binnen is, duurt het twee tot drie weken voordat het geld op de rekening staat.

Voorwaarde is wel dat ondernemers voor de komende drie maanden minimaal 20 procent omzetdaling hebben en het reguliere salaris blijven doorbetalen.

Regeling geldt ook voor flexwerkers
Ook flexwerkers kunnen hier gebruik van maken, er wordt geen onderscheid gemaakt naar contractvorm. Het kabinet roept werkgevers op om ook deze groep werknemers in dienst te houden als dat mogelijk is.

De noodmaatregel is een verdere uitwerking van de regeling zoals die op 17 maart werd gepresenteerd als onderdeel van het noodpakket om de economie zo veel mogelijk overeind te houden.

"Het is geen maatwerk. Dat kunnen we niet gedetailleerd uitvoeren", zei Koolmees erbij. "De nood is hoog, daarom moet de regeling snel en eenvoudig", aldus de bewindsman.

Als omzetdaling meevalt, moet geld worden terugbetaald
Achteraf kijkt het UWV of de aangeleverde cijfers kloppen. Valt de omzetdaling uiteindelijk mee, moet de ondernemer het verschil terugbetalen. Is het tegenovergestelde het geval, dus als een bedrijf meer omzetdaling heeft, volgt er een nabetaling.

Ondernemers moeten zelf hun geschatte omzetverlies doorgeven. Dat doen zij door de totale omzet uit 2019 door vier te delen en dat te vergelijken met de te verwachtte omzet in maart, april en mei van dit jaar. Die periode kan met maximaal twee maanden worden verschoven.

Fred Paling, bestuursvoorzitter van UWV, houdt er rekening mee dat tienduizenden ondernemers op de eerste dag de loonsubsidie zullen aanvragen. Het is de vraag in hoeverre de site daarop berekend is. Bij de oude regeling liep de site regelmatig vast. Ook was de site soms helemaal niet bereikbaar. Volgens Paling kunnen er in totaal zestigduizend aanvragen per dag worden verwerkt.