Het aanvraagloket voor de NOW (tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten) is open. De regeling is er voor ondernemers die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis. Je kunt de regeling aanvragen tot en met 31 mei 2020 op www.uwv.nl/now

In onze eerdere updates hebben wij je reeds geïnformeerd over deze regeling.

Tips bij jouw aanvraag
Het voorschot is gebaseerd op de loonsom van januari 2020 en het verwachte omzetverlies. De eindafrekening is gebaseerd op de gemiddelde loonsom van maart t/m mei 2020 en het werkelijke omzetverlies. Bij de aanvraag van het voorschot moet je kiezen in welke 3 maanden je het grootste omzetverlies verwacht. Deze keuze is bindend: je mag bij de eindafrekening niet een andere 3-maandsperiode kiezen. Indien de liquiditeiten dit toelaten kan het verstandig zijn nog even te wachten met jouw aanvraag: hoe langer je wacht, hoe meer je zicht hebt op het werkelijke omzetverloop in de komende maanden. Met die informatie kun je dan de meest gunstige 3-maandsperiode kiezen. Aanvragen kan nog tot 31 mei.

De definitieve tegemoetkoming is gebaseerd op de gemiddelde loonsom over maart, april en mei 2020. Indien deze loonsom lager is dan de loonsom van januari 2020 (basis voorschot), verlaagt dit de tegemoetkoming. Als de gemiddelde loonsom over maart, april en mei 2020 hoger is dan de loonsom van januari 2020, blijft de loonsom van januari basis voor de berekening. Een hogere loonsom leidt dus niet tot een hogere tegemoetkoming.

Verzamel de gegevens van de aanvraag gedurende 5 jaar in een aparte administratie. Het UWV kan gedurende 5 jaar controleren of je aan alle voorwaarden voor de tegemoetkoming voldoet.

Bespreek vooraf de aanvraag met je accountant, boekhouder of financieeladviseur.