Door het coronavirus verkeren diverse ondernemers in financiële moeilijkheden. Het kabinet heeft daarom besloten ruimhartiger uitstel van betalen van belastingen te verlenen dan tot nu toe het geval was.

Meerdere belastingen
Uitstel was al mogelijk voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelasting. Daar komen bij: de kansspelbelasting, de accijnzen, de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, de assurantiebelasting, de verhuurderheffing, de energiebelasting en andere milieubelastingen.

Eén uitstelverzoek
Voor uitstel van betaling van deze belastingen hoeft slechts één uitstelverzoek te worden ingediend. Het uitstel geldt dan niet alleen voor de bestaande belastingschuld, maar ook voor de schulden die er in de drie daarop volgende maanden bijkomen.

Tot 19 juni
Voor alle genoemde belastingen geldt het versoepelde uitstelbeleid tot in ieder geval 19 juni 2020.

Let op!
Je dient wel op tijd aangifte te doen, want er kan pas uitstel van betaling aangevraagd worden nadat er een aanslag of naheffingsaanslag van de Belastingdienst is ontvangen.

Langer uitstel mogelijk
Als uitstel voor drie maanden onvoldoende is, kun je ook voor een langere periode uitstel vragen. Ondernemers met een belastingschuld van minder dan € 20.000 kunnen langer uitstel krijgen door bewijsstukken te sturen waaruit blijkt dat de omzet of de orders aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden.

Let op!
Bij een hogere belastingschuld is een verklaring nodig van een derde deskundige, zoals een accountant. De exacte eisen hiervoor worden nog bekend gemaakt.