Amstelveen/Veldhoven, 20 april 2020

Vakorganisaties VCHO, ProFri en het IJscentrum hebben een concept-protocol ingediend bij de ministers Koolmees, Wiebes en Hoekstra voor de 8800 horecabedrijven die zij vertegenwoordigen. Het bevat concrete richtlijnen om zowel nu als in de nabije toekomst als horecabedrijf te kunnen functioneren in de anderhalve-meter-economie. Onderdeel van het protocol is: bij de ingang meten van de temperatuur van de gasten.

Het trio maakt bij het protocol wel een voorbehoud: "Hoewel wij het belang van de anderhalve meter-samenleving begrijpen, is deze maatregel voor de horeca nauwelijks rendabel. Wij zien dit protocol dan ook uitdrukkelijk als tussenstap, zodat de horeca nog enigszins draaiende kan blijven. Om uiteindelijk te kunnen overleven, blijft overheidssteun in deze tussenfase noodzakelijk. Hoe dan ook zal de horeca een uitzonderlijk moeilijke tijd doormaken."

Zitgelegenheid
Het protocol is bedoeld voor restaurants en andere horecabedrijven met zitgelegenheid en bestaat uit drie onderdelen; namelijk: gasten, personeel en leveranciers. Bedrijven zonder zitgelegenheid of horecabedrijven die het zitgedeelte tijdelijk buiten gebruik hebben gesteld en zich louter richten op hun afhaal- en/of bezorgfunctie, worden geadviseerd om de richtlijnen en adviezen op te volgen van hun eigen vakorganisatie.

Thuismaatregel óók in horeca
Opgenomen zijn maatregelen als anderhalve meter ruimte tussen stoelen; afscheidingen met transparante schermen; desinfectie-mogelijkheden bij de ingang; contactloze betalingen; looproute-markeringen; het gebruik van handschoentjes en mondkapjes door de medewerkers én richtlijnen voor leveranciers.

Verder doen de drie organisaties voorstellen over de tafelschikking: "Tot 1 juni geldt in zijn algemeenheid, dus ook thuis, dat er niet meer dan 3 personen samen mogen komen. Dit willen wij ook in de horeca doorvoeren, maar dan per tafel. Als deze maatregel na 1 juni versoepeld wordt, kan ook de horeca zich daaraan aanpassen."

Krachten bundelen
De drie brancheorganisaties, die samen 8800 horecabedrijven vertegenwoordigen, willen met dit concept-protocol ook hun stem laten horen. Verder roepen ze Koninklijke Horeca Nederland (KHN, bijna 20.000 leden) op om met hen de krachten te bundelen. VCHO, ProFri en het IJscentrum zijn teleurgesteld dat KHN tot op heden niet bereid is gezamenlijk op te trekken met haar collega-organisaties. "Er is één ding waarbij alle circa 60.000 horecaondernemers juist nu baat hebben; dat is dat wij gezamenlijk een vuist maken om hun belangen optimaal te dienen. KHN houdt bij voorstellen van onze kant steeds de boot af en geeft er absoluut geen blijk van de hoeder van gehele horeca te willen zijn."

Protocol voor restaurants en andere horecabedrijven met zitgelegenheid dat op 17 mei jl. als voorstel is ingediend bij het ministerie.