Vakvereniging ProFri werkt aan een protocol. Hierin zal specifiek voor cafetaria's en andere eetgelegenheden een werkwijze worden omschreven, die voldoende garantie biedt om corona-besmetting te voorkomen.

Het protocol is toegesneden op de anderhalve-meter-samenleving en moet met ingang van 1 juni gebruikt worden om weer eters ter plekke te kunnen ontvangen, maar ook afhalers van dienst te kunnen (blijven) zijn. Het protocol is gericht op zowel gasten, medewerkers als leveranciers.

Ministerie
Net als in andere branches, zal ProFri het protocol ter beoordeling voorleggen aan het ministerie van economische zaken en klimaat. Hecht die haar goedkeuring aan het protocol, dan geldt die als basisrichtlijn voor de gehele branche. Dit wil niet zeggen dat het protocol 100 procent bindend is voor bedrijven; wel kan een bedrijf beboet worden als in negatieve zin van de richtlijn wordt afgeweken.

Samen met VCHO
ProFri stelt het basisprotocol op samen met de Vereniging Chinese-Aziatische Horeca Ondernemers (VCHO) en het Nederlands Horeca Gilde (NHG). De drie organisaties trekken inzake de coronacrisis samen op. Sinds kort is het drietal bovendien, net als KHN, officieel gesprekspartner van het ministerie.

Zodra de door het ministerie beoordeelde tekst van het protocol definitief is, zal vakvereniging ProFri deze delen met haar leden en de rest van de branche.