Frietkramen zijn de bakermat van de cafetariasector

Frietkramen. Er waren in ons land ooit ettelijke duizenden frietkramen met een vaste standplaats. Hiervan zijn er naar schatting nog hooguit duizend over. Frituurwerelds hoofdredacteur portretteerde er bijna honderd voor zijn nieuwe boek De Frietkraam. Voordat het te laat is; aan de lopende band worden ze geslachtofferd voor de aanleg van rotondes en parkeerplaatsen.

Frietkramen zijn de bakermat van de cafetariasector. Aan frietkramen is het mede te danken dat ons land zoveel grote frietfabrieken heeft. Frietkramen droegen bovendien bij aan de emancipatie van eten buitenshuis; het vormde voor veel mensen de opstap naar restaurants.

Elke frietkraam heeft zijn eigen karakter; bijna geen van deze frituurpaleisjes is of was identiek. Ubel Zuiderveld legde in vijftien jaar frietkramen, frietwagens en frietkiosken vast in alle windstreken van Nederland. In het boek De Frietkraam bracht hij er bijna 100 samen. En passant vertelt hij de historie van de frietverkoop in ons land.

Het boek De Frietkraam kwam tot stand mede dankzij crowdfunding; tientallen ondernemers uit de cafetariasector namen eraan deel. Het boek is alleen te koop via webshop ubelski.nl.

 

Bestel boek

Cover - De Frietkraam - Ubel Zuiderveld