Het tweede steunpakket ter waarde van 13 miljard euro voor ondernemers is zojuist bekendgemaakt in een persconferentie. De NOW-regeling is verlengd en de ontslagboete is beperkt. Daarnaast is de TOGS-regeling geschrapt en vervangen: het bedrag dat ondernemers kunnen krijgen wordt in de nieuwe regeling maximaal 20.000 euro, bestaande uit meerdere maandelijkse termijnen. In dit artikel vind je een helder overzicht van de aangepaste maatregelen.

Foto ministers Koolmees Hoekstra en Wiebes
Ministers Koolmees, Hoekstra en Wiebes tijdens de persconferentie. Foto: ANP

Voor de persconferentie hadden minister Wiebes en Staatssecretaris Mona Keijzer (beide Economische zaken en Klimaat) al gezegd dat het doel van het nieuwe noodpakket is om zoveel mogelijk banen te behouden en zoveel mogelijk bedrijven overeind te houden. Dat was een duidelijke boodschap: het behouden van álle bedrijven en banen zou er niet inzitten. Het hele interview lees je hier: 'Noodpakket voor in essentie gezonde bedrijven, we kunnen niet iedereen redden'.

Bij de persconferentie van vandaag bleek dat ook de hoofdboodschap: zoveel mogelijk redden, maar niet alles is mogelijk. En ondernemers die nog langere tijd niet open kunnen, of slechts gedeeltelijk open kunnen zullen op zoek moeten naar andere bronnen van inkomsten. Het steunpakket is opgebouwd uit de volgende maatregelen:

 • NOW-regeling verlengd
  De looncompensatieregeling NOW-regeling is verlengd. Deze regeling vergoedt loonkosten tot maximaal 90 procent van de loonsom. De tegemoetkoming voor niet loonkosten wordt uitgebreid naar 40 procent van de kosten. Daarbij zijn een aantal voorwaarden: bedrijven mogen in 2020 geen bonussen of dividend uitkeren wanneer zij gebruik maken van deze regeling.
 • Ontslagboete
  Er is één belangrijke wijziging ten opzichte van de eerste NOW-regeling: de ontslagboete is beperkt. Eerder werd verwacht dat deze boete bij ontslag om bedrijfseconomische reden geschrapt zou worden. De boete was opgebouwd uit 2 delen: korten van de subsidie over de loonkosten, met daarbovenop een boete van 50 procent van de loonkosten. Die extra 50 procent van de loonkosten wordt nu geschrapt.
 • TOGS-regeling geschrapt en vervangen
  Ondernemers met maximaal 250 medewerkers kunnen maximaal 20.000 euro tegemoetkoming krijgen. Daarvoor moet er minimaal een inkomensverlies van 30 procent zijn. De tegemoetkoming is bedoeld voor de vaste lasten en afhankelijk van hoeveel verlies van inkomsten er is. Minister Wiebes zei bij de aankondiging van de maatregel er direct bij dat ondernemers zich voor moeten bereiden op de nieuwe economie. Hoe deze nieuwe tegemoetkoming er in detail uitziet lees je in dit artikel.
 • TOZO verlengd én verscherpt
  De TOZO-regeling wordt ook verlengd, maar onder strengere eisen. De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers was een aanvulling op het inkomen van zelfstandigen. Alleenwonenden kregen 1.050 euro per maand, samenwonenden 1.500 euro per maand. Daarbij werd niet gekeken naar het inkomen van een partner. Dat wordt nu aangepast, het inkomen van de partner gaat wél meetellen. Hoe dat precies werkt lees je hier.

Bron: De Ondernemer – auteur Tijmen de Groen