Veldhoven, 26 mei 2020

Feiten en cijfers belangrijk bij behartiging branchebelangen

ProFri start een Groot Corona Onderzoek onder frituurspeciaalzaken. De vakvereniging wil op deze wijze inzicht krijgen welke effecten de lockdown heeft gehad voor cafetaria’s, snackbars en frituren in ons land. “Het is van groot belang dat we beschikken over feiten en cijfers. Het geeft ons handvaten om de belangen van de branche bij de overheid en organisaties te kunnen dienen,” stelt ProFri. Alle frituurprofessionals, dus ook niet-leden worden opgeroepen om aan dit onderzoek mee te werken.

Nu per 1 juni weer eters ter plekke welkom zijn, vindt ProFri de tijd rijp om de gevolgen van én omgang met de corona-lockdown in kaart te brengen. In het onderzoek wordt de ondernemers gevraagd welke maatregelen ze hebben getroffen. Ook komt de omgang met medewerkers, gasten en leveranciers aan bod. Verder wordt gevraagd naar de omzetderving als gevolg van de lockdown.

20 vragen
Het onderzoek vindt helemaal online plaats; er worden 20 vragen gesteld die grotendeels door het zetten van vinkjes kunnen worden beantwoord. Het invullen van het onderzoek kost 8 tot 10 minuten. Ondernemers die meedoen, blijven in principe anoniem, tenzij ze aangeven hun antwoorden indien nodig te willen toelichten. ProFri benadrukt nogmaals het belang van het onderzoek: “Wij zullen de uitkomsten bespreken met het ministerie van economische zaken en verschillende overlegorganen. Je doet dus mee in belang van jezelf en de rest van de branche.”

Uitkomsten
De uitkomsten van het onderzoek worden vanzelfsprekend gedeeld met de branche. “Dit betekent ook dat je het kunt beschouwen als een soort benchmark; ondernemers kunnen met de uitkomsten immers hun maatregelen, effecten en omzetontwikkeling met die van collega’s vergelijken,” aldus ProFri.

Meedoen aan het onderzoek kan via: www.profri.nl/onderzoek

 

Start vragenlijst