Veldhoven, 26 mei 2020

VCHO, ProFri en NHG lanceren VeiligUitInDeHoreca.nl

Brancheorganisaties VCHO, NHG en ProFri lanceren een voorziening die het ondernemers eenvoudiger maakt per 1 juni te voldoen aan het corona-protocol. Horecaondernemers en gasten kunnen 24 uur per dag volledig gratis gebruik maken van een chatbot. Het is een app die de in het protocol voorgeschreven handelingen bij reservering en ontvangst van de gasten grotendeels automatiseert.

Via de chatbot ofwel “babbel-robot” kan de ondernemer bijvoorbeeld de gezondheidscheck bij zijn gasten simpel uitvoeren, waarmee oponthoud bij binnenkomst van de gasten kan worden beperkt. De chatbot brengt bovendien de gasten op de hoogte van de algemene richtlijnen van het RIVM. Vriendelijk verzoekt de chatbot daarnaast de gasten om de aanwijzingen van de medewerkers op te volgen. Verder sluit de online tool aan bij de voorschriften die genoemd staan in het gezamenlijke protocol van de drie horeca-vakorganisaties.

Gezinshoofd
Indien hiertoe aanleiding is, wordt de informatie geactualiseerd. Frans van Rooij, directeur van ProFri en woordvoerder namens de drie samenwerkende verenigingen, noemt een concreet recent voorbeeld. “Indien een huishouden komt eten, hoeft alleen het gezinshoofd de gezondheidscheck te ondergaan. Dat was eerst niet duidelijk. Deze informatie is dus toegevoegd. Alleen het gezinshoofd hoeft in principe de app met de gezondheidscheck in te vullen bij de ingang. Ondernemers kunnen bij gasten die vooraf reserveren verwijzen naar deze tool. Ook kan de consument voor zichzelf nagaan of hij veilig naar een horecabedrijf kan gaan, zonder de verspreider te worden van het coronavirus.”

Gebruik QR-code
Consumenten die weer naar de horeca willen gaan kunnen de chatbot automatisch starten door bij de ingang een QR-code te scannen. Ondernemers kunnen deze code, samen met een handige poster vanaf zaterdag 30 mei gratis aanvragen via de website www.veiliguitindehoreca.nl. Omdat aan de website nog hard wordt gewerkt kunnen ondernemers tot die tijd hiervoor contact opnemen met het secretariaat van hun branchevereniging. “We willen met de website en het beschikbaar stellen van de chatbot het veilig uitgaan in de horeca ondersteunen. Zo zal ook de meest actuele versie van het protocol op deze website niet ontbreken.”

Uitproberen
Ondernemers kunnen deze chatbot nu al uitproberen via triage.veiliguitindehoreca.nl en de link naar deze tool al plaatsen op hun website. Over enkele dagen moet de chatbot helemaal operationeel zijn. De drie vakverenigingen stellen de dienst gratis ter beschikking en wijzen erop dat er ook commerciële partijen zijn die voor een dergelijke dienst veel geld vragen.