Veldhoven, 11 juni 2020

Brancheorganisaties trekken aan bel over warrige begrippen

Brancheorganisaties VCHO, ProFri en NHG luiden de noodklok. Er bestaat zoveel onduidelijkheid over de begrippen ‘zelfstandige functie’ en of ‘afzonderlijke ruimtes’ in horecabedrijven, dat de regels overal verschillend worden uitgelegd en onderhevig is aan willekeur.

“Door begripsverwarring is volstrekt onduidelijk wat wordt bedoeld met de begrippen ‘zelfstandige ruimte’ en ‘afzonderlijke ruimte. Ook worden de begrippen ‘functie’ en ‘ruimte’ door elkaar gehaald. Deze begrippen die gebruikt worden in de noodverordeningen van de 25 Veiligheidsregio’s zijn uitermate belangrijk, nu per 1 juni dertig en per 1 juli zelfs honderd gasten mogen worden toegelaten per zelfstandige functie binnen één gebouw, mits vanzelfsprekend anderhalve meter afstand gegarandeerd kan worden,” zegt Van Rooij.

Willekeur van 4000 euro
Van Rooij vervolgt: “Het is niet alleen verwarrend voor ondernemers. Ook gemeentelijke ambtenaren en handhavers gaan er verschillend mee om. Zelfs tussen gemeenten bínnen dezelfde veiligheidsregio bestaat verschil van uitleg. Bij een bepaling waarbij hoge boetes gemoeid zijn bij overtredingen, kán en mág het niet onduidelijk zijn. Er zijn zelfs ondernemers die nu ruimtes, die voldoen aan hetgeen beschreven staat in de noodverordening (artikel 2.1d lid 3), niet durven te gebruiken, omdat ze het boeterisico te groot vinden en de handhaving te willekeurig. Ze missen hierdoor sinds 1 juni de broodnodige extra omzet. Maar géén enkele horecaondernemer kan zich in de huidige situatie immers boetes van 4000 euro permitteren,” zegt Van Rooij.

Oproep aan overheid
VCHO, ProFri en NHG doen een dringende oproep aan de overheid om de betreffende passages in het modelnoodverordening snel aan te passen en vervolgens de Veiligheidsregio’s hiervan in kennis te stellen. Aan iedere regio vervolgens de taak deze wijziging door te voeren in hun eigen noodverordening en deze verduidelijking nadrukkelijk te communiceren naar alle gemeenten, betrokken ambtenaren en handhavers. “Deze begripsverwarring leidt nu onnodig bij veel ondernemers tot verdere omzetderving. Handhaven op de coronaregels vinden wij prima. Maar regels mogen absoluut niet voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn.”