ProFri-leden en andere frituurprofessionals die meegedaan hebben aan het corona-onderzoek, kunnen via email enkele aanvullende vragen tegemoet zien. De vakvereniging wil namelijk weten of en hoeveel schade hun bedrijven na mei nog door de coronacrisis lijden.

Vele honderden ondernemers met frituurspeciaalzaken namen deel aan ProFri’s Grote Coronaonderzoek. Dit leverde veel waardevolle data op. ProFri-directeur Frans van Rooij: “Alle gegevens zijn we nu aan het uitwerken en analyseren. Echter: we hebben slechts tot en met mei de effecten van corona op onze branche inzichtelijk. We willen ook graag de laatste stand van zaken meenemen.”

De uitkomsten van het corona-onderzoek zullen de komende weken gedeeld worden. Ze zullen ook worden gebruikt om de branchebelangen bij de rijksoverheid in Den Haag kracht bij te zetten. Van Rooij: “Zonder concrete gegevens, is het immers moeilijk een vuist te maken bij onderhandelingen. Wij beseffen dat we nu wat extra inspanningen vragen; dat is in het belang van de ondernemers zelf en de hele sector.”

Van Rooij is blij dat zoveel frituurprofessionals aan het onderzoek hebben deelgenomen. “Het is erg fijn om te zien hoe betrokken iedereen is in deze moeilijke situatie.”