Veldhoven, 30 juni 2020

Vakvereniging ProFri vraagt staatssecretaris Tamara van Ark om een overgangstermijn voor het verbod op 15-jarige maaltijdbezorgers. Dit verbod treedt morgen, woensdag 1 juli in werking. De korte termijn tussen kennisgeving en implementatie van deze wijziging in de Nadere Regeling Kinderarbeid stelt veel bedrijven in onze achterban voor onoverkomelijke problemen. Zonder een overgangstermijn mogen 15-jarige medewerkers morgen geen commerciële maaltijden meer bezorgen.

DE BRIEF AAN TAMARA VAN ARK,
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

“Overgangstermijn 15-jarige maaltijdbezorgers”

Veldhoven, dinsdag 30 juni 2020


Geachte mevrouw Tamara van Ark,

Gisteren maakte u bekent dat per 1 juli (morgen) het aan frituurspeciaalzaken, bezorgrestaurants en andere maaltijdbezorgers niet langer is toegestaan medewerkers jonger dan 16 jaar in te zetten voor commerciële maaltijdbezorging.

Deze korte termijn tussen kennisgeving en implementatie van deze wijziging in de Nadere Regeling Kinderarbeid stelt veel bedrijven in onze achterban voor onoverkomelijke problemen.

Wij vragen u graag aandacht voor het volgende:

● In het voorjaar sprak de Tweede Kamer zich bij motie in meerderheid uit voor een absoluut verbod op maaltijdbezorging door 15-jarigen. Het spreekt vanzelf dat ook de ondernemers in onze achterban hiervan hebben kennisgenomen; echter de verwachting is gewekt dat de staatssecretaris regelgeving zou voorbereiden; een zo directe implementatie niet kon worden voorzien.

● Aangezien velen van de maaltijdbezorgende ondernemers de vervanging tijdens de zomervakantie in het voorjaar reeds geregeld hadden, was het hen, ook gezien de extra corona-inspanningen die zij moesten leveren de achterliggende tijd, niet mogelijk nog tijdig op nieuwe regelgeving te anticiperen.

● Nu u er voor gekozen heeft via een wijziging van de regeling dit algehele verbod op zeer korte termijn in te voeren, ziet onze achterban zich geconfronteerd met een vrijwel onmogelijk opgave om binnen een dag vervanging te vinden voor 15-jarige vakantiewerkers waarmee al afspraken zijn gemaakt.

● Onze achterban heeft er weet van dat voor 15-jarigen in de bestaande regelgeving al de nodige beperkingen golden. Echter: het plotseling ingevoerde totaalverbod om 15-jarigen maaltijden te laten bezorgen, stelt de (toch al door corona getroffen) bedrijven voor grote problemen.

● Wij verzoeken u vriendelijk en dringend de ondernemers tot 1 oktober aanstaande respijt te geven om volledig te voldoen aan de grens van 16 jaar van maaltijdbezorgers cq verzoeken u met klem tot 1 oktober aanstaande geen boetes op te leggen bij geconstateerde overtredingen van het totaalverbod.

● Het spreekt vanzelf dat dit verzoek om drie maanden extra respijt slechts geldt voor het algehele verbod; verondersteld mag immers worden dat ondernemers zich reeds hielden aan wettelijke regels en regelingen die voor 15-jarigen reeds vóór 1 juli golden.

Met vriendelijke groet,

Frans van Rooij,
directeur ProFri, vakvereniging Professionele Frituurders