Per vandaag (30 juni) heeft het rijk een nieuwe tegemoetkoming voor coronagedupeerden: de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het midden- en kleinbedrijf. Bedrijven kunnen over de periode juni tot en met september 2020 een tegemoetkoming van maximaal 50.000 euro krijgen voor hun doorlopende vaste lasten.

Het TVL-bedrag dat ondernemers maximaal kunnen krijgen, wordt bepaald aan de hand van de doorlopende vaste lasten en de omzetderving door corona in hun bedrijf. Zo moet de omzetderving door corona in de komende maanden minimaal 30 procent zijn. Bovendien moet er sprake zijn van tenminste 4000 euro aan doorlopende vaste lasten.

De TVL is onderdeel van het tweede corona-noodpakket van het kabinet en gericht op de zomermaanden. De nieuwe tegemoetkoming komt bovenop de bestaande NOW-loonlasten regeling en is nadrukkelijk bedoeld voor de horeca, recreatie en andere bedrijven in het MKB. De tegemoetkoming is eenmalig aan te vragen tot en met 30 oktober 2020.

De eerdere TOGS-regeling (een maximale schenking van 4000 euro voor doorlopende vaste lasten) is komen te vervallen.

Meer informatie is vanaf vandaag te vinden op www.rvo.nl/tvl

Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.