Veldhoven, donderdag 2 juli 2020

Frituurspeciaalzaken de dupe van overhaast genomen besluit:

Door een overnacht ingevoerde maatregel van staatssecretaris Tamara van Ark van sociale zaken, zitten duizenden cafetaria’s, snackbars en frituren van de ene op de andere dag met een tekort van 2500 maaltijdbezorgers.

Afgelopen maandag maakte Van Ark bekend dat maaltijdbezorgers voortaan minimaal 16 jaar moeten zijn. Echter: gisteren, twee dagen na het besluit, werd deze maatregel reeds van kracht. Dit betekent dat frituurspeciaalzaken duizenden maaltijdbezorgers van 15 jaar op straat moeten zetten.

Het was bekend dat staatssecretaris Van Ark 16 jaar als minimum leeftijd zou invoeren voor maaltijdbezorging. De Tweede Kamer had hierom eerder dit jaar via een motie gevraagd. Echter: in politieke kringen heette het dat de staatssecretaris beleid zou voorbereiden.

Onbehoorlijk bestuur
Directeur Frans van Rooij van vakvereniging Professionele Frituurders (ProFri) oordeelt dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. ‘Verstopt in een beleidsbrief staat wel de streefdatum 1 juli genoemd. Maar je kunt van ondernemers met de beste wil van de wereld niet verwachten dat die zulke stukken kennen. Het minste wat je als overheid kunt doen, is branches die het betreft tijdig informeren. Geen ondernemer kan zich op deze manier op nieuwe regels voorbereiden. Veel frituurondernemers hebben al maanden geleden met jongeren afspraken gemaakt over vakantiebaantjes; toen was nog allerminst duidelijk hoe en wanneer het verbod voor 15-jarigen er precies zou komen.’

Pijnlijk
ProFri heeft deze week vergeefs bij de staatssecretaris aangedrongen op een overgangstermijn van tenminste drie maanden, tot 1 oktober aanstaande, maar dit voorstel is van de hand gewezen. ‘Pijnlijk, zeker voor een branche die het door de coronacrisis toch al zo moeilijk heeft,’ aldus Van Rooij. ‘An sich begrijpen wij volledig dat 16 jaar de minimum leeftijd wordt voor maaltijdbezorging omwille van de veiligheid in het verkeer. Maar dit is toch wel erg kort door de bocht.’