Veldhoven, 15 juli 2020

ProFri drong er in maart reeds op aan; nu is het een feit. De auteursrechtelijke organisaties Buma, Sena en Videma geven frituurspeciaalzaken een compensatie van ruim 20 procent vanwege de corona-lockdown. ProFri gaat na stornering door de organisaties het geld uitkeren aan de frituurondernemers, die deelnemen aan de collectieve licentieregeling van de vakvereniging.

Afgezien van ProFri, oefenden later ook werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland druk uit op Buma, Sena en Videma. Immers; tijdens de lockdown was in de horeca niet of nauwelijks sprake van gebruik van muziek en beelden waarop rechten berusten. De drie organisaties wijzen er wel op dat het ook voor rechthebbenden, zoals artiesten en producenten, eveneens moeilijke tijden waren en zijn.

Collectieve licentie
Toch willen Buma, Sena en Videma cafetaria’s, snackbars, frituren en de rest van de horeca tegemoet komen. “Met wederzijds begrip voor elkaars beroerde situatie door covid-19 zijn afspraken gemaakt die worden toegepast op de licenties aan individuele ondernemingen en op de collectieve contracten.” Gedurende de periode dat bedrijven als gevolg van rijksmaatregelen verplicht gesloten zijn geweest (16 maart tot en met 31 mei 2020) of alleen geopend bleven voor afhalen en/of bezorgen keren de organisaties 100 procent compensatie uit ofwel 21,15 procent van de licentievergoeding op jaarbasis.

Minus administratiekosten
Buma, Sena en Videma streven ernaar om de compensatieregeling zo snel mogelijk uit te voeren voor brancheorganisaties waarmee collectiviteitsafspraken bestaan en dus ook aan ProFri.

Zodra ProFri de compensatiegelden binnen heeft, zal begonnen worden met de uitkering aan de bedrijven die via de vakvereniging (met korting) hun licenties regelen. ProFri zal hiervoor wel administratiekosten in mindering moeten brengen. Directeur Frans van Rooij: “Dat moet wel; doen we het niet, dan gaat het onze vakvereniging te veel geld kosten. Wij zullen zorgen dat alle betrokkenen een duidelijke creditfactuur met een heldere verantwoording krijgen.”