Wijzigingen gaan in vanaf maandag 10 augustus 2020

Naar aanleiding van de persconferentie en de aangekondigde wijzigingen van de coronamaatregelen voor de horeca hebben we de afgelopen dagen contact gehad met het ministerie. Voor afhalers en voor klanten die komen voor een frietje of ijsje in de hand verandert er niets. De overige maatregelen blijven voor deze groep klanten onverminderd van kracht.

WAT VERANDERT ER DAN WEL?
De veranderingen hebben vooral betrekking op bezoekers die ter plekke willen blijven eten. Alle horecabedrijven zijn namelijk vanaf maandag 10 augustus verplicht om aan iedereen, die binnen of buiten op het terras wil plaatsnemen de inmiddels voor iedereen bekende gezondheidsvragen te stellen. Vrij gaan zitten is niet meer toegestaan. Iedereen moet reserveren. Dit kan vooraf, maar mag bij de kassa of direct bij aankomst, volgens het bekende ‘wait to be seated principe’.

 

DIRECT DOWNLOADEN

 

Daarnaast ben je ook verplicht om iedereen te vragen om zich met naam, e-mailadres en telefoonnummer te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting.

LET OP: Het stellen van deze vraag is verplicht, maar bezoekers registreren zich op vrijwillige basis. Alleen het registreren van naam, e-mailadres en telefoonnummer is voldoende. Noteer zelf bij deze gegevens de datum, tijdstip van binnenkomst en indien mogelijk tijdstip van vertrek. Noteer bij de gegevens ook het tafelnummer dat ze kregen toegewezen.
Andere persoonsgegevens vragen past in dit kader niet binnen de AVG. De bewaartermijn is 14 dagen. Na deze termijn moeten de gegevens worden vernietigd. De gegevens mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Hoe je de gezondheidsvragen voorlegt kan nog steeds op verschillende manieren. Dit kan online via www.veiliguitindehoreca.nl (handig bij reservering vooraf of om wachtrijen bij ontvangst van de gasten te voorkomen) of door bij binnenkomst (reserveren aan de deur) de gasten te wijzen op een A4-tje met daarop de inmiddels bekende gezondsheidsvragen. Stel daarbij nog wel de vraag of alles met nee kan worden beantwoord. Zo niet, dan mag de persoon niet worden toegelaten of buiten plaatsnemen op het terras.

HANDIG FORMULIER

Gezondheidscheck en registratie
Klik hier voor het nieuwe formulier, waarmee je de gezondheidscheck en registratie in één handeling kunt uitvoeren. Dit formulier is een van de vele manieren waarmee je als bedrijf aan je verplichtingen kunt voldoen. Ook andere tools zijn voorhanden via de website van de vakvereniging of via Veiliguitindehoreca.nl.

 

Veiliguitindehoreca v2.1
Een initiatief van de 3 brancheorganisaties VCHO, NHG en ProFri