Veldhoven, 27 augustus 2020

ProFri: Prima stap, maar toch ook zorgen

De inspectieresultaten van de NVWA zijn vanaf 1 september helemaal openbaar. De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) gaat de inspectieresultaten met naam en toenaam van de horecabedrijven expliciet benoemen binnen twee weken nadat de keuring heeft plaatsgevonden. Vakvereniging ProFri is blij dat het nu eindelijk gaat gebeuren, maar maakt zich wel zorgen over het actueel houden van de gegevens door de NVWA.

De openbaarmaking van de inspectieresultaten is een uitvloeisel van nieuwe regelgeving en een wens van een meerderheid van de Tweede Kamer. De NVWA gaat de uitkomsten van de inspecties bij alle Nederlandse horecabedrijven online publiceren, zowel de positieve als negatieve bevindingen.

Grote steden
Tot op heden gebeurde dit nog op experimentele en incidentele schaal. Zo zijn de resultaten van inspecties bij horecabedrijven in de vier grote steden en visverwerkende bedrijven al langer online te raadplegen voor iedereen die er kennis van wil nemen.

Transparantie
De NVWA ziet de nieuwe werkwijze nadrukkelijk als handhavingsinstrument. De verwachting is dat deze transparantie zal leiden tot het beter naleven van de regels op het gebied van hygiëne en voedselveiligheid. De NVWA ziet de openbaarmaking bovendien als een waardevolle aanvulling op de informatie voor consumenten. In de proeffase konden horecaondernemers nog openbaar een reactie geven op de gepubliceerde inspectieresultaten. Deze mogelijkheid komt te vervallen. Het blijft overigens wel mogelijk bezwaar en beroep aan te tekenen.

Controlebureaus
De NVWA wijst erop dat ondernemers die hun zaken goed voor elkaar willen hebben, particuliere controlebureaus in de arm kunnen nemen. De NVWA zegt hierover: “De controlebureaus zijn geen vervanging voor het toezicht van de NVWA, maar als er een controlebureau is ingeschakeld en de voedselveiligheid van een bedrijf aantoonbaar is geborgd, dan past de NVWA haar toezicht aan.”

Keurmerken
“Veilig voedsel moet de norm zijn van iedere frituurprofessional”, vindt Frans van Rooij, directeur van vakvereniging ProFri en het Nederlands Frituurcentrum. “Niet voor niets is een positieve beoordeling van de NVWA of van een controlebureau altijd voorwaarde geweest van onze keurmerken. Zowel bij het Goed Gefrituurd Keurmerk als Met Goud Bekroond moet de voedselveiligheid aantoonbaar op orde zijn en moeten eventuele tekortkomingen die door de NVWA of een controlebureau geconstateerd worden, direct worden aangepakt. Bedrijven waarvan de inspectieresultaten nog niet openbaar stonden of die geen gebruik maakten van een controlebureau konden in aanloop naar deze landelijke openbaarmaking voor de borging van dit onderdeel nog volstaan met het ondertekenen van de ‘voorlopige veiligvoedsel verklaring’. Nu de openbaarmaking landelijk wordt ingevoerd, zal deze verklaring geleidelijk worden uitgefaseerd.”

Zorgen
Van Rooij maakt zich zorgen over de termijn tussen openbaarmaking van de inspectieresultaten en het aanpassen ervan wanneer geconstateerde tekortkomingen door de ondernemer zijn opgelost. De negatieve bevindingen zouden wel eens langer openbaar kunnen blijven staan dan wenselijk. In aanloop naar deze regelgeving heeft de vereniging deze zorgen gedeeld met de NVWA, maar het blijkt niet te zijn aangepast. “We moeten nu praktijkvoorbeelden afwachten. Zijn de tekortkomingen structureel, dan zullen ondernemers zelf op de blaren moeten zitten en wordt het kaf van de koren gescheiden. Maar wordt ondernemers onrecht aangedaan en zijn ze lid van ProFri, dan komen we natuurlijk als vakvereniging op voor hun belangen en gaan we hierover in gesprek met de NVWA.”