Zoals Frituurwereld.nl enkele dagen geleden meldde, zullen de coronaregels voor de horeca per half december vrijwel zeker versoepeld worden. Zoals het zich nu laat aanzien, zal het kabinet op 8 december aankondigen dat restaurants mogen heropenen onder strikte voorwaarden op het gebied van afstand, registratie van de gasten en groepsomvang per tafel.

Het gaat om het zogenaamde Plan Wiebes, de constructie waaraan minister Eric Wiebes van economische zaken al enige tijd werkt.

Mondkapjes?

Naar het zich nu laat aanzien, gaat het nadrukkelijk om functioneel eten en geldt de versoepeling zeker niet voor horecabedrijven waarvan het concept primair leunt op het schenken van alcohol. Onduidelijk is nog of een en ander ook betekent dat de zitgedeeltes van cafetaria’s mogen heropenen, maar vakvereniging ProFri verwacht van wel. Aangezien per 1 december een mondkapjesplicht geldt in publieke ruimten, mag worden aangenomen dat gasten hun kapjes pas mogen afdoen als ze aan tafel gaan.

Field Labs

Terwijl Wiebes, op aandringen van de Tweede Kamer, al werkte aan de mogelijke heropening van restaurants, lanceerde brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland een plan voor een zogenaamde Field Labs-test. KHN wilde 25 verschillende eetgelegenheden testen onder verschillende, zo coronaproof mogelijke omstandigheden. Hoewel dit experiment volgens sommige insiders “vertragend werkt”, blijft KHN vooralsnog achter haar eigen plan staan.

Manifest

Naast KHN is ook de Horeca Alliantie, de koepel van drie brancheclubs waaronder vakvereniging ProFri, volop in gesprek met Wiebes’ ministerie van economische zaken. Naar verluidt overhandigt de alliantie komende week het kabinet een eigen manifest.

Maximale steun

Kern van dit manifest is maximale steun aan de horeca. Hoewel de realiteit een andere is, blijft de Horeca Alliantie zich stellen op het principiële standpunt dat “geen enkele horecabedrijf in zijn bestaanszekerheid mag worden aangetast als direct gevolg van overheidsregels vanwege corona”.